Kitabxana

Kitabxana 1938-ildən fəaliyyət göstərir. 1953-1954-cü tədris ilində kitabxana kitab, dövrü mətbuat və oxucuların dinamikası  ilə H.Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutunun nəzdində geniş formada fəaliyyətə başlayıb.2000-ci ildən kitabxana Gəncə Dövlət Unuversiteti kimi öz fəaliiyətini davam etdirir.

Kitabxananın iş planı 4 bölmədən və 48 maddədən ibarət olub onun bütün sahələrini əhatə edir.

Kitabxana 3 şöbə və 3 qiraətxanadan ibarətdir.

 1. Komplekləşdirmə şöbəsi – kitablar alınır, kitabxana qaydasında işlənib fonda keçirilir və

kitablara yazılan kataloqlar əlifba və sistemə uyğun yerləşdirilir.

 1. Biblioqrafiya şöbəsi – kitabxanada   mövzu   üzrə   verilən   suallara   cavab   hazırlanır   və

kitabxanaya götürülən qəzet və jurnallara kataloq yazılır, kitabxana qaydasında düzülür. İş planı

əsasında tədbirlər keçirirlər, yubileylərə və mühüm hadisələrə dair kitab sərgiləri hazırlanır. Divar

qəzeti üçün məqalələr yazılır. Təzə gələn kitablara bülleten   hazırlanır.

 1. Abonoment şöbəsi – oxuculara kitab verilir. Kitabxana qaydası başa salınır və kitabxanaya

üzv yazılıb anket açılır,kitabxana vəsiqəsi veriler. (Professor-müəllim heyətinə, tədris köməkçi və təsərrüfat işçilərinə, əyani vəbakalavr + qiyabi – magistrantlara və kənar oxuculara).

Kitabxanaya kitablar muhasibatlıq yolu ilə götürülür. Universitetdə çıxan elmi konfransların

materialları,müəllimlərin əsərləri və ayrı-ayrı müəlliflərin öz təşəbbüsü ilə hədiyyə olaraq kitabxanaya təqdim olunur. Bundan başqa  Prezdentin   sərəncamı   ilə   (12.01.2004-cü il tarixli)   kitabxanaya

hədiyyə kitablar ardıcıl olaraq göndərilir. İndiyə kimi 585 adda 15613 nüsxə Prezident   hədiyyəsi   olaraq kitab göndərilib. Bu kitablara əlavə olaraq  komplekləşdirmə şöbəsində 3 kataloq yazılır (əlifba, sistem və mövzu ).

Kitabxana hər il 26 adda qəzetlərə və 20 adda jurnallara (azərbaycan,rus və ingilis dillərində) abunə yazılır. Bu qəzet və jurnallara kitabxananın nəzdində olan Universitetin 2-ci binasında yerləşən 1№ li qiraətxanada inventara salınaraq oxucuların istifadəsinə verilir. Bundan başqa   kitabxanada olan bütün kitablardan qirəatxanalara verilir və oxucular istifadə edirlər.

2 № li qirəatxana 1 № li yataqxananın 1-ci mərtəbəsində yerləşir.Kitabxana tərəfindən kitab və

qəzetlə təmin edilərək tələbələr və işçilər tərəfindən istifadə olunur. 3 № li qiraətxana 2 № li yataqxananın 1ci mərtəbəsində yerləşir.Müvəqqəti olaraq rəhbərlik tərəfindən fəaliyyəti dayandırılıb.

Kitabxana ilə qirəatxanalar bir-biri ilə sıx əlaqəli şəkildə işləyirlər. Kitabxana Universitet və

şəhər tədbirlərində fəal iştirak edirlər.

Kitabxananın fondu 2013-2014 –cü tədris ilində belə olmuşdur: 291751 kitab, 71335 jurnal, 229704 qəzet. Ümuni fond 592790 nüsxədir.

 

Kitabxana işçilərinin siyahısı

Sahibe

1.Hüseynova Sahibə Məmməd q.- kitabxana müdiri. 26 iyul 1954 ci ildə Xanlar rayonu Yeni Əli

Bayramlı kəndində ziyalı ailəsində anadan olub.1972 ci ildə H.Zərdabi adına GDPI-nin qiyabi şöbə üzrə tarix fakultəsinə daxil olub 1977-ci ilde həmin ixtisası bitirib.

1974-cü ildə biblioqraf kimi işə başlamış 1982-ci ildən baş biblioqraf vəzifəsinə təyin olunmuşdur 1999-cu ildən hal-hazıra   kimi kitabxana müdiri vəzifəsində çalışır. YAP-ın və universitetinin Fəxri

fərmanlarını almış. Ailelidir 2 ovladi

Kitabxana

 1. Məmmədova Kifayət Abbasəli q.- biblooqrafiya şöbəsinin müdiri. 1975-ci il kitabxanaçı kimi

işə başlamış 1999-cu ildə baş kitabxanaçı təyin edilmiş,2004-cü ildən hal-hazıra kimi biblioqrafiya şö-

sinin müdiri vəzifəsində çalışır.

 1. Paşayeva Sevinc Adıgözəl q.-komplektləşmə şöbəsinin müdiri. 2001-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış 2009-cu ildən hal- hazıra kimi komplektləşmə şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.
 2. Cəfərova Gülnarə Rafiq q.-baş kitabxanaçı.2000-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış 2004-cü

ildən hal-hazıra kimi baş kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.

 1. Hüseynova Sevil Qaçay q.-baş kitabxanaçı.1971-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış 1993-cü

ildən hal-hazıra kimi baş kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.Fəxri fərman verilib.

 1. Kərimova Bahar Qəmbər q.-kitabxanaçı kimi işə başlamış, 2014 –cü ildə baş kitabxanaçı kimi

işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.

 1. Məhərrəmova Əskinaz Bədir q. Baş   kitabxanaçı. 1969-cu ildə kitabxanaçı   kimi   işə başlamış 2003-cü ildən hal-hazıra kimi baş kitabxanaçı vəzifəsində çalışır. Fəxri fərman verilib.
 2. Şükürova İltimas Nəcəf q. Baş kitabxanaçı.1977-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış 1979-cu ildən hal-hazıra kimi baş kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.
 3. Əliyeva Məhluqə Rüstəm q. Baş biblioqraf. 2001 – ci ildə biblioqraf kimi işə başlamış 2003 – cü ildən hal – hazıra kimi baş biblioqraf vəzifəsində çalışır.
 4. 10 .Kərimova Elnarə Qoşun q. Biblioqraf. 1999 – cu ildə biblioqraf kimi işə başlamış, hal hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 5. Piriyeva Saidə Məhiyəddin q.Biblioqraf. 1983-cü ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, bir müddət sonra biblioqraf vəzifəsinə təyin olunmuşdur, hal-hazıra kimi həmin vəzifədə çalışır.
 6. Bayramova Aynur Rasim q.Kitabxanaçı. 2004-cü ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 7. Bayramova Aynur Teyyub q. Kitabxanaçı. 2001-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 8. Babayeva Vüsalə Murad q.Kitabxanaçı. 1999-cu ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 9. Cəfərli Ulduzə Hidayət q. Kitabxanaçı. 1998-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 10. Çələbiyeva Rahilə Əhməd q. Kitabxanaçı. 2003-cü ildə   kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 11. Ələsgərova Sevinc Zakir q. Kitabxanaçı. 2000-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal – hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 12. Əliyeva Mehriban İlyas q. Kitabxanaçı. 2007-ci ildə   kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 13. Qasımova Şöhrət İmran q. Kitabxanaçı. 1998-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal – hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 14. Qurbanova Elza Nurəddin q. Kitabxanaçı. 2004- cü ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 15. Ağayeva Günel Camal q. Kitabxanaçı. 2004-cü ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 16. Məlikova Xatirə Səlim q. Kitabxanaçı. 2000-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 17. Məmmədova Bəyim Muxtar q.Kitabxanaçı. 1980-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 18. Rəhimova Mirvari Miri q. Kitabxanaçı.  2001-ci ildə   müvəqqəti   komplekləşdirmə şöbəsinin müdiri   kimi işə başlamış, 2003-cü ildən hal-hazıra kimi kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.
 19. Səidova Mətanət Sabir q.Kitabxanaçı. 2003-cü ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 20. Süleymanova Nahibə Ələddin q. Kitabxanaçı. 2005-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 21. Həsənova Laura Müzəffər q. Kitabxanaçı. 2001-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda kitabxanaçı vəzifə-sində çalışır.
 22. Hüseynova Gülmira Eldəniz q. Kitabxanaçı. 2012-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.
 23. Əhmədova Ziyafət Tahir q. Kitabxanaçı. 2012-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.
 24. Hüseynova Nərgiz   Dünyamalı q. Kitabxanaçı. 2012-ci ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda kitabxanaçı vəzifəsində çalışır.
 25. Qurbanova Günel Rövşən q.-2013-cü ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.
 26. Tagılı Təranə Fikrət q.- 2014-cü ildə kitabxanaçı kimi işə başlamış, hal-hazırda həmin vəzifədə çalışır.