Qiyabi şöbə

Qiyabi şöbədə 7 ixtisas üzrə ali təhsil verilir. Burada test üsulu ilə qəbul olunan tələbələrdən başqa II ixtisaslarda təhsillərini davam etdirən tələbələr vardır.

 Riyaziyyat müəllimliyi ixtisası üzrə – test üsulu ilə qəbul olmuş tələbələrin sayı – 91nəfər

II ixtisas üzrə qəbul olunmuş tələbələrin sayı – 21nəfər

Biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə – test üsulu ilə qəbul olmuş tələbələrin sayı – 81 nəfər

II ixtisas üzrə qəbul olunmuş tələbələrin sayı – 16 nəfər

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə test üsulu ilə qəbul olmuş tələbələrin sayı – 89 nəfər

II ixtisas üzrə qəbul olunmuş tələbələrin sayı – 5 nəfər

Tarix müəllimliyi ixtisası üzrə – test üsulu ilə qəbul olmuş tələbələrin sayı – 61 nəfər

II ixtisas üzrə qəbul olunmuş tələbələrin sayı – 24 nəfər

İqtisadiyyat ixtisası üzrə – test üsulu ilə qəbul olmuş tələbələrin sayı – 84 nəfər

II ixtisas üzrə qəbul olunmuş tələbələrin sayı – 8 nəfər

Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası üzrə – test üsulu ilə qəbul olmuş tələbələrin sayı – 69 nəfər

II ixtisas üzrə qəbul olunmuş tələbələrin sayı – 5 nəfər

Musiqi müəllimliyi ixtisası üzrə – test üsulu ilə qəbul olmuş tələbələrin sayı – 46 nəfər