Beynəlxalq layihələrimiz

Beynəlxalq əməkdaşlığımız

Son dövrdə Gəncə Dövlət Universitet qoşulduğu beynəlxalq layihələrə haqqında qısa məlumat aşağıdakı kimidir:

 

Proqramın adı Proqramın rəsmi nömrəsi Proqramın başlığı Davamlılıq müddəti
Erasmus Mundus

LOT 5,6

Erasmus Mundus Action 2 – Strand 1 “Avropa və Şərq Tərəfdaşlıq ölkələri arasında beyəlxalq mübadilə” 2008-2012
Tempus-RITSA 511329-TEMPUS-1-2010-1-AZ-TEMPUS-JPCR “Azərbaycanda tərcümə və tərcüməçilik sahəsində islahatların aparılması” 2010-2013
Tempus-CURDEUS 530385-TEMPUS-1-2012-1-AZ-TEMPUS-JPCR “Avropa Birliyi araşdırmaları üzrə kirrikulumların işlənib hazırlanması və qabiliyyətlərin inkişaf etdirilməsi” 2012-2015
Erasmus Mundus WEBB Erasmus Mundus Action 2 Lot 5 – Strand 1

 

“Sərhədsiz Bütöv Avropa” 2012-2017
Tempus-UNİVİA 543893-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-SMGR “Beynəlxalq əlaqələr üzrə universitet idarəetməsinin inkişafı və  təkmilləşdirilməsi” 2013-2016
Tempus-ESFİDİP  

543649-TEMPUS-1-2013-1-AZ-TEMPUS-JPGR

 

Əlilliyi olan insanların Azərbaycan ali təhsil  müəssisələrinə inteqrasiyasının təməlinin yaradılması” 2013-2016
Erasmus Plus

“Overseas”

  “Pavia Universitetində akademik mübadilə imkanı” 2015-2016
Tempus-

AESOP

561640-EPP-1-2015-1-AZ-EPPKA2-CBHE-JP “Tələbələrin ombudsman vəzifəsi ilə hüquqi bazasının yaradılması” 2015-2018

 

Gəncə Dövlət Universiteti Avropa İttifaqının təklif etdiyi “Erasmus+” və “Horizon-2020” proqramlarına aktiv şəkildə qoşulması, tələbə və müəllimlərimizin hər iki proqramın təklif etdiyi imkanlardan maksimum faydalanması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.