Hüquq şöbəsi

Gəncə Dövlət Universitetində Hüquq məsləhətçisi- hüquqşunas fəaliyyət göstərir. Hüquqşunasın əsas vəzifəsi aşağıdakılardır:

– Universitetdə qanunçuluğun gözlənilməsini və onun hüquqi maraqlarının müdafiəsinin təmini;

– Qanunçuluğun tələblərinə uyğun olaraq müəssisədə hazırlanan əmr, təlimat, əsasnamə layihələrinə nəzarət etmək;

– Zəruri hallarda qeyd edilən sənədlərin hazırlanmasında iştirak etmək;

– Universitetdə əmək intizamını möhkəmləndirmək məqsədilə müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsində iştirak etmək;

– Əmrlərin və diğər normativ aktların tətbiqi işinə dair məsləhətlər vermək;

– Huquqi bilikləri təbliğ etmək.

Gunay Shirinova

Şirinova Günay Cahangir qızı-Gəncə Dövlət Universitetinin hüquqşunası-ali təhsilli, 23.12.1985-ci il təvəlludlu, 2011-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində çalışır,Yap-ın üzvü, 2008-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdir.

Ailəlidir 3 övladı var