Təcrübə və işlə təminata kömək şöbəsi

Respublikamızda yüksək təfəkkürə malik peşəkar elmi dünyagörüşə , tədris –pedaqoji sahələrdə hərtərəfli hazırlığa, Vətənimizə, xalqımızın yüksək mənafelərinə xidmət edən mədəniyyətə, öz soykökünə, millətinə, dilinə, dininə bağlı əsl müasir tələblərə cavab verəcək vətəndaşların hazırlanmasına böyük ehtiyac vardır. Azərbaycan xalqının gələcəyinin həmin mütəxəssislərin hazırlıq səviyyəsindən asılı olduğundan, cəmiyyətə yararlı yüksək ixtisaslı vətəndaşların hazırlanması qarşıda mühüm problem kimi durur. Bu vacib vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi təhsil sisteminin və müəllim kollektivlərinin üzərinə daha çox yük və məsuliyyət qoyulmasını şərtləndirir.

Müasir dövrdə kadr hazırlığında elmi-pedaqoji və istehsalat təcrübələrinin xüsusi əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ölkəmizin təhsil strategiyasında, islahat proqramlarında buna geniş yer verilmiş, bu son dərəcə vacib sahəyə xüsusi diqqət və qayğının artırılması tapşırılmışdır.

Universitetimizin tədrisin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsi məqsədlərindən irəli gələrək təhsilin hər iki pilləsində ( bakalavriat və magistratura), formalarında ( əyani və qiyabi) tələbələrin, təcrübələrinin

( istehsalat, pedaqoji, tədris, arxeoloji, texnoloji, çöl, ekoloji təcrübələri, o cümlədən, diplomqabağı ) ,həmçinin, universitetin məzunlarının gələcəkdə işlə təmin olunmasına yardım edəcək, müxtəlif əmək yarmarkalarının keçirilməsini təşkil edən yeni bir qurum – «Təcrübə və işlə təminata kömək» şöbəsinin yaranması zamanın tələbidir.

Tədris proqramlarına uyğun olaraq şöbənin konkret fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən edən Nizamnamə və iş planları hazırlanmış və rektorluq tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Elmi Şura tərəfindən qəbul edilmiş proqram sənədlərinə uyğun olaraq ölkənin, şəhərin və tədris ocağının ictimai həyatında yaxından iştirak edilmişdir.

Şöbə tərəfindən təcrübələrin hazırlanması, aparılması, yekunlaşdırılması və s.aid bütün təlimatı sənədlər ixtisas kafedraları ilə birgə yerinə yetirilir.

Mahir Mammadov

Şöbənin fəaliyyətinə ümumi rəhbərlik dosent Məmmədov Mahir Məcid oğlu tərəfindən yerinə yetirilir. Universitet üzrə pedaqoji təcrübənin rəhbəri vəzifəsində Ümumi texniki fənlər və texnologiya kafedrasının dosenti Qarayev Cabbar İbrahim oğlu, Fərhadov Misir Müseyib oğlu isə istehsalat və tədris təcrübələrinə rəhbərlik edirlər. Şöbədə müxtəlif karguzarlıq işlərinin yüksək səviyyədə təşkilinə və həyata keçirilməsinə baş inspektor Süleymanova Lamiyə və operator Cəfərova Xalidə nəzarət və icra edirlər.

cabbar ???????????????????????????????

Magistr və tələbələrin ixtisaslar üzrə təcrübələrinin keçirilməsinə və əmək yarmarkalarının təşkilinə aid olan bütün məsələlələrə ( müəssələrlə danışıqların aparılması və müqavilələrin bağlanması, təcrübədə olanların davamiyyəti, təcrübələrin təşkili, yekun hesabat, müvafiq tədris hesabatlarının hazırlanması, təcübə və işədüzəltmə ilə bağlı sənədlərin hazırlanması) , icra və nəzarət bu şöbə tərəfindən həyata keçirilir.

Şöbə fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində dəfələrlə məzun-əmək yarmarkaları təşkil etməklə həmin tədbirlərdə respublikamızın, şəhərimizin müxtəlif idarə, təşkilat, istehsal – xidmət müəssisələlərinin, bank sektorunun və digər sahələrin rəhbərləri, mütəxəssislər yaxından iştirak etmişlər. Universitetimizi bitirən məzunlarla onların birbaşa əlaqəsi, şöbə əməkdaşları tərəfindən yaradılmış, məzunların SV-ləri həmin vaxtdan etibarən vakant yerlərə təqdim olunmuş və son iki ildə 514 nəfərin işlə təmin olunmasına köməklik göstərilmişdir.