Tədris Şöbəsinin əməkdaşları

Tədris Şöbəsinin əməkdaşları:

Tofiq m
1.Xəlilov Tofiq Abdulla oğlu –  2013-cü ildən Tədris hissəsinin müdiri vəzifəsində çalışır(f.e.n.).
2.Verdiyev Qüdrət İlyas oğlu – 1967-ci ildən  Universitetdə  metodist  vəzifəsində işləyir.
3.Bağırova Məlahət Həbib qızı  – 2000-ci ildən Universitetdə  metodist  vəzifəsində işləyir.
4. Abbaszadə Aynur Sabir qızı  – 2006-cı ildən Universitetdə  metodist  vəzifəsində işləyir.
5.Quliyeva Sevinc Firuddin qızı -2008-ci ildən Universitetdə  metodist  vəzifəsində işləyir.
6. Rəhimova Vəfa Rafiq qızı – 1995-ci ildən Universitetdə  baş inspektor  vəzifəsində işləyir.
7.Əsilbəyov Anar Müslüm oğlu – 2005-ci ildən  Universitetdə  dispetçer  vəzifəsində işləyir.
8.Hacıyeva Nazlı İrza qızı – 2010-cu ildən ildən  Universitetdə  dispetçer  vəzifəsində işləyir.
9. Abbasova Səadət Meydanəli qızı – 2012-ci ildən  Universitetdə  operator vəzifəsində işləyir.
9.Hüseynova  Ülviyyə Sahib – 2005 –ci  ildən  Universitetdə  dispetçer  vəzifəsində işləyir.
10.Əliyeva Gülnara Ərəstun qızı  – 2003-cü ildən ildən  Universitetdə  operator vəzifəsində işləyir.