Elmi nəşrlər şöbəsi

Nəşriyyat şöbəsi, Elmi hissənin nəzdində 1995-ci ildə yaradılmışdır. Elmi-tədqiqat işlərinin informasiya təminatının təşkilində nəşriyyat şöbəsinin böyük rolu vardır. Hər il universitetin “Elmi əsərlər” məcmuəsi, “Elmi xəbərlər”, “Professor – müəllimlərin, aspirant və gənc tədqiqatçıların elmi tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu kimi jurnallar nəşriyyat şöbəsinin xətti ilə çap olunur. Şöbə öz işini Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təlabat sistemində, təlimatların  müddəaları əsasında qurmuşdur.

Azərbaycan  Respublikası təhsil nazirinin 08 dekabr  2015-ci il tarixli 1108 nömrəli əmrinə (“Tədris vəsaitlərinə nəşr hüququ (qrif)  verilməsi işinin təkmilləşdirilməsi və müasir tələblərə uyğun tənzimlənməsi”) əsasən Təhsil nazirliyi tərəfindən yalnız ixtisaslar üzrə təsdiq edilmiş təhsil proqramlarında adları göstərilən fənlər üzrə proqram və dərsliklərə nəşr hüququ (qrif) verilir. Tədris planına təhsil müəssisəsi tərəfindən daxil edilən proqram, dərslik və digər tədris vəsaitlərinin təsdiqi ixtisasların kompetensiyalarına uyğun hazırlanmaqla təhsil müəssisələrinin özlərinə həvalə edilmişdir.

2016-cı tədris ilində universitetimiz tərəfindən —  proqram, dərs vəsaitlərinə və metodik vəsaitlərə qrif verilmişdir. Bunlara aşağıdakı işlər daxildir

 1. Anatomiya, fiziologiya və zoologiya kafedrasının baş müəllimi b.ü.f.d. Elfira Ağayevanın  hazırladığı “Hüceyrə genetikası”, “Xromosomlar və genetika”, “Mikroorqanizmlərin genetikası”, “İnsan genetikasının əsasları”, “Bitkilərin genetikası və seleksiyası”, “Molekulyar genetika”, “Tətbiqi mutagenez”, “Böyük ixtisas təcrübəsi”, “Tibbi genetika”  adlı fənn proqramları

Gəncə Dövlət Universitetinin   15.04. 2016-cı il tarixli 5/102 saylı əmri və Biologiya-kimya fakültəsi Elmi Şurasının 25 dekabr 2015-ci il tarixli 04 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir

 1. Azərbaycan dilinin tədrisi  kafedrasının müdiri, dosent Hüseynova Gülrux Nəsib qızı  və müəllim Qəmbərova Sevinc Bariz qızının birgə  hazırladıqları “Azərbaycan diliüslübiyyatının tədrisi” adlı  (seçmə fənn) proqram

Gəncə Dövlət Universitetinin   26.04. 2016-cı il tarixli 5/116 saylı əmri və Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının 15 dekabr 2015-ci il tarixli, 03 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

3.Azərbaycan dili kafedrasının müdiri, professor Quliyev Telman Ziyadxan  oğlu və müəllim Məmmədova Mehriban Oktay qızı və müəllim Saralova Fatma Məhəmməd qızının birgə  hazırladıqları “Terminoloji leksika” adlı  (seçmə fənn) proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   12.02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Filologiya fakültəsi Elmi Şurasının 07 iyul 2015-ci il tarixli, 11 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

 1. Bədən tərbiyəsi və idman  kafedrasnın əməkdaşları baş müəllim Ağayev İlham Mansır oğlu və Haqverdiyev İlqar Arif oğlunun birgə hazırladıqları “Fiziki tərbiyə dərslərinin təşkili və keçirilməsi metodikası” adlı dərs vəsaiti

Gəncə Dövlət Universitetinin   26.04. 2016-cı il tarixli 5/116 saylı əmri və Pedaqoji fakültə Elmi Şurasının  10 fevral 2016-ci il tarixli 05 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

5.Coğrafiya kafedrasının dosent əvəzi Əhmədli Arifə Abbasəli qızının  hazırladığı  “Azərbaycanda əhalinin vahid məskunlaşma  problemləri” adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.06. 2016-cı il tarixli 5/161 saylı əmri və Tarix-Coğrafiya fakültə Elmi Şurasının 17 mart 2016-cı il tarixli 07 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

6.Coğrafiya kafedrasının dosenti Nuriyev Rəşad Məmməd oğlunun  hazırladığı  “Azərbaycanın fiziki coğrafiyası” adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   26.04. 2016-cı il tarixli 5/116 saylı əmri və Tarix-Coğrafiya fakültə Elmi Şurasının 17 mart 2016-cı il tarixli 07 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

7.Ekalogiya və təbiəti mühafizə  kafedrasının  b.ü.f.d. Qasımova Gültəkin Qasım  qızının və baş müəllim Nəsirova Nəsibə Valodya qızının birgə hazırladıqları “Eksperimental ekologiya” və “Çirkab suların təmizlənməsi” adlı seçmə fənn proqramları

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.06. 2016-cı il tarixli 5/161 saylı əmri və Biologiya-Kimya fakültəsi  Elmi Şurasının 18 mart   2016-ci il tarixli 07 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

8.Ekalogiya və təbiəti mühafizə  kafedrasının  müdiri, professor əvəzi  Əhmədova Sevda Zahid qızının hazırladığı “Ətraf mühitin mühafizəsinin müasir problemləri” adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.06. 2016-cı il tarixli 5/161 saylı əmri və Biologiya-Kimya fakültəsi  Elmi Şurasının 18 mart   2016-ci il tarixli 07 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

9.Ekalogiya və təbiəti mühafizə  kafedrasının əmkdaşları k.t.e.ü.f.d.Cəfərova Sevda Famil qızı, b.ü.f.d. İsgəndərova Tünzalə Həsən  qızı və   b.ü.f.d. Əsibəyova Tərlan Müslüm qızı  və  qızının birgə hazırladıqları “Ekoloji təhsil və tərbiyənin müasir problemləri”  adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.06. 2016-cı il tarixli 5/161 saylı əmri və Biologiya-Kimya fakültəsi  Elmi Şurasının 18 aprel   2016-ci il tarixli 08 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

10.Ekalogiya və təbiəti mühafizə  kafedrasının müdiri, professor əvəzi Əhmədova Sevda Zahid qızı,  b.e.ü.f.d. Qasımova Fərqanə Nəriman qızı  və a.e.f.d. Ələkbərova Zabitə Əvəz qızının birgə hazırladıqları “Ekologiya”  adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   26.04. 2016-cı il tarixli 5/116 saylı əmri və Biologiya-Kimya fakültəsi  Elmi Şurasının 18 fevral   2016-ci il tarixli 06 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

11.Ekalogiya və təbiəti mühafizə  kafedrasının  b.e.ü.f.d. Qasımova Fərqanə Nəriman qızı  və b.e.ü.f.d. Nəsirova Nəsibə Volodya qızının birgə hazırladıqları “Ali təhsilin  magistratura  pilləsində ekalogiya ixtisası üzrə elmi-tədqiqat və elmi-pedaqoji təcrübənin təşkili”  adlı metodik vəsait

Gəncə Dövlət Universitetinin   26.04. 2016-cı il tarixli 5/116 saylı əmri və Biologiya-Kimya fakültəsi  Elmi Şurasının 18 fevral   2016-ci il tarixli 06 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

12.Fizika kafedrasının dosenti Qasımov İldırım İbrahim oğlu və dosent əvəziİsgəndərova Səyyarə Paşa qızının hazırladıqları “Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası”, “Fizikanin tədrisində ekoloji məsələlər” adlı seçmə fənn proqramları və “Avtomatikanın əsasları” adlı dərs vəsaiti

13.Fransız dili kafedrasının müdiri baş müəllim Orucov Məhərrəm Alı oğlunun hazırladığı “Fransız dilinin nəzəri qrammatikası” adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   14.03. 2016-cı il tarixli 5/60 saylı əmri və Xarici dillər fakültəsi Elmi Şurasının 24 noyabr 2015-ci il tarixli 03 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

14.Gəncə Dövlət Universitetinin   17.06. 2016-cı il tarixli 5/161 saylı əmri və Fizika və texniki fənlər fakültə  Elmi Şurasının  23 dekabr  2015-ci il tarixli 04 saylı və 23 fevral 2016-cı il tarixli 06 saylı protokollarına  əsasən təsdiq edilmişdir.

15.Kimya kafedrasının baş müəllimi, k.ü.f.d. Rzayeva Mətanət Firuddin qızının  hazırladığı  “Qeyri üzvi maddələrin tədqiqat üsulları” (seçmə fənn) proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   14.03. 2016-cı il tarixli 5/60 saylı əmri və Biologiya-kimya fakültəsi Elmi Şurasının 26 yanvar 2016-ci il tarixli 4 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

16.Kimya kafedrasının dosent əvəzi Məmmədova Aynur Teyyub qızının hazırladığı  “Üzvü kimyanın  əsasları” (seçmə fənn) dərsliyi

Gəncə Dövlət Universitetinin   12.02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Biologiya-kimya fakültəsi Elmi Şurasının 25 dekabr 2015-ci il tarixli 4 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

17.Kimya kafedrasının dosent əvəzi Məmmədova Aynur Teyyub qızının hazırladığı  “Üzvü kimyanın  əsasları” (seçmə fənn) dərsliyi

Gəncə Dövlət Universitetinin   12.02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Biologiya-kimya fakültəsi Elmi Şurasının 25 dekabr 2015-ci il tarixli 4 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

18.Psixologiya   kafedrasının baş müəllim Babayeva Alvina Davud  qızının hazırladığı “Psixologiya” adlı dərs vəsaiti

Gəncə Dövlət Universitetinin   14.03. 2016-cı il tarixli 5/60 saylı əmri və Pedaqoji fakültə  Elmi Şurasının  10.02.  2016-ci il tarixli 05 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

19.Psixologiya   kafedrasının dosenti Aslanova Zülalə Mahmud qızının hazırladığı “Genderin psixoloji problemləri” adlı seçmə fənn proqramı

Dos Aslanova Zülalə Mahmud qızı, dosent İbrahimov Cəfər Hüseyn oğlu və dosent Ələkbərov Tahir Turar oğlunun birgə hazırladıqları “Tərbiyə və özünü tərbiyənin psixologiyası” adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   18.02. 2016-cı il tarixli 5/33 saylı əmri və Pedaqoji fakültə  Elmi Şurasının  01aprel  2015-ci il tarixli 07 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

20.Riyazi analiz kafedrasının fəxri professoru Ə. U. Quliyevin və baş müəllim N.Ə. Neymətovun hazırladığı “Riyazi məntiq” adlı dərs vəsaiti

Gəncə Dövlət Universitetinin   12. 02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Riyaziyyat-informatika  fakültəsi Elmi Şurasının 25 dekabr 2015-ci il tarixli 04 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

21.Ümumi riyaziyyat kafedrasının əməkdaşları professor Mahal Şaban oğlu Qurbanov, dosent Mayıl oğlu Mustafayev və dosent Əfəndiyev Üzeyir Qiyas oğlu tərəfindən hazırlanmış “Ali və orta məktəbdə riyaziyyatın əlaqəli tədrisi” (ali məktəblərin bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   14.03. 2016-cı il tarixli 5/60 saylı əmri və Riyaziyyat informatika fakültəsi Elmi Şurasının 28 oktyabr 2015-ci il tarixli 02 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

22.Rus dili kafedrasının dosenti  Heydərova Elmira Xeyrəddin  qızının  hazırladığı “Müasir rus dili” adlı fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   12.02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Xarici dillər fakültəsi Elmi Şurasının 9 dekabr 2015-ci il tarixli 04 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

23.Rus dili kafedrasının dosenti Əlyeva Sevda Cəlal qızının  hazırladığı “İxtisas dilinin üslubiyyəti” adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   12.02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Xarici dillər fakültəsi Elmi Şurasının 5 oktyabr 2015-ci il tarixli 02 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

24.Rus dili kafedrasının müdiri, dosent  Əhmədova  Kəmalə Qələndər qızı və  baş müəllim Nuriyeva Ella Xasay  qızının birgə  hazırladıqları “Rus dilinin fonetikası” (bakalvriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı dərs vəsaiti

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.06. 2016-cı il tarixli 5/161 saylı əmri və Xarici dillər fakültəsi Elmi Şurasının  31 may 2016-cı il tarixli 11 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

25.Rus dili kafedrasının filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Viktoriya Süleyman qızı Həsənovanın hazırladığı “Rus mənşəli hüquq terminlərinin tərcümə prinsipləri” adlı dərs vəsaiti

Gəncə Dövlət Universitetinin   12.02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Xarici dillər fakültəsi Elmi Şurasının 4 may 2015-ci il tarixli 09 saylı protokoluna əsasən

26.Sosial fənlər kafedrasının müəllimi İsgəndərova  Aygül Vulqar qızının  hazırladığı  “Narkotik maddələr, spirtli içkilər və siqaretdən asılılıq üzrə sosial iş” və “Azadlıqdan məhrum olmuş azyaşlılarla sosial iş” (bakalavriat  təhsil səviyyəsi üçün) adlı seçmə fənn proqramları

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.06. 2016-cı il tarixli 5/161 saylı əmri və Tarix-Coğrafiya fakültə Elmi Şurasının 19 fevral 2016-cı il tarixli 07 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

n təsdiq edilmişdir.

 1. Ümumi tarix  kafedrasının baş müəllimi İsmayılzadə Saidə Cəfər qızının   hazırladığı  “Erkən orta əsr türk dövlətləri” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.05. 2016-cı il tarixli 5/131 saylı əmri və Tarix-Coğrafiya fakültəsi Elmi Şurasının 26 dekabr 2014-cü il tarixli 10 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

28.Ümumi tarix  kafedrasının baş müəllimi Ilyasova Xatirə İsmayıl  qızının   hazırladığı  “Qədim türk xalqları” (bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   17.05. 2016-cı il tarixli 5/131 saylı əmri və Tarix-Coğrafiya fakültəsi Elmi Şurasının 26 dekabr 2014-cü il tarixli 10 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

29.Ümumi tarix  kafedrasının dosenti  Bəxtiyarov Hüseyn Əlisahib oğlunun  hazırladığı  “Müasir dövrdə qloballaşma və inteqrasiya məsələləri”, “Avropa ittifaqının beynəlxalq münasibətlərdə yeri və rolu”, “XIX əsrdə Avropada dövlətlərin müstəmləkəçilik siyasəti” (magistratura təhsil səviyyələri üçün) seçmə fənn proqramlarıı

Gəncə Dövlət Universitetinin   15.04. 2016-cı il tarixli 5/102 saylı əmri və Tarix-Coğrafiya fakültəsi Elmi Şurasının 07 oktyabr 2016-ci il tarixli 08 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

30.Təsviri incəsənət kafedrasının dosent Məmmədov Mərdan Mürsəl oğlu və müəllim Muxtarova Firuzə Xanlar qızının  hazırladığı “Mozaika”  adlı seçmə fənn proqramı və “Təsviri incəsənətin tədrisi metodikası” na dair metodik tövsiyyə

Gəncə Dövlət Universitetinin   12.02. 2016-cı il tarixli 5/30 saylı əmri və Fizika və texniki fənlər fakültəsi Elmi Şurasının 24 noyabr 2015-ci il tarixli 03 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

31.Ümumi pedaqogika  kafedrasının müdiri, professor Tağıyev Şahin Tağı oğlu və dosent Məmmədova Günel Ramiz qızı ilə birgə hazırladıqları “Ümumi pedaqogika” adlı seçmə fənn proqramı

Gəncə Dövlət Universitetinin   14.03. 2016-cı il tarixli 5/60 saylı əmri və Pedaqoji fakültə  Elmi Şurasının  24 dekabr 2015-ci il tarixli 04 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

ÜTF və texnologiya  kafedrasının dosenti Cavadov Elçin Məhəmməd  oğlunun  hazırladığı “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi” adlı dərs vəsaiti

32.Gəncə Dövlət Universitetinin   26.04. 2016-cı il tarixli 5/116 saylı əmri və Fizika və texniki fənlər fakültə  Elmi Şurasının 18 mart 2016-cı il tarixli 07 saylı protokoluna əsasən təsdiq edilmişdir.

33.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Azərbaycan  tarixi  kafedrasının baş müəllimi Abbas Vüqar Dilqəm oğlunun və p.ü.f.d. Cəlilov Azər Müzadil oğlunun birgə  hazırladıqları “Azərbaycan xalqının etnogenezi” (magistratura təhsil pilləsi üçün) adlı seçmə fənn proqramına qrif verilmişdir

34.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Ümumi  tarix  kafedrasının  dosenti Bəxtiyarov Hüseyn . Əlisahib oğlunun  hazırladığı “Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi elminin müasir problemləri” (magistratura təhsil pilləsi üçün) adlı seçmə fənn proqramına qrif verilmişdir

35.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Coğrafiya kafedrasının baş müəllimi, c.ü.f.d. Hacıyeva Nəsibə Niyaz qızının hazırladığı “Azərbaycanın təbii şəraiti və ehtiyatlarının iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi” adlı dərs vəsaitinə və “Materiklər və okeanların fiziki coğrafiyası”  adlı  metodik vəsaitə qrif  verilmişdir

36.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Ekalogiya və təbiəti mühafizə kafedrasının baş müəllimi, b.ü.f.d. Qasımova Gültəkin Qasım qızının hazırladığı “Tullantısız istehsal prosesləri tullantıların təkrar emalı”  adlı proqrama  qrif verilmişdir

37.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Praktik xarici dillər  kafedrasının baş müəllimi Cəfərova Səbinə Əbülfət qızının  hazırladığı “Xarici dil” (İngilis dili) adlı fənn proqramına qrif verilmişdir

38.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Praktik xarici dillər  kafedrasının baş müəllimi Ağamirov Cahan Mirbaba  oğlunun   hazırladığı “Eski Azərbaycan yazısı” adlı dərs vəsaitinə qrif verilmişdir

39.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Psixologiya   kafedrasının dosenti Zülalə Aslonovanın və dosent Cəfər    İbrahimovun   birgə  hazırladıqları “Yeni pedaqoji təfəkkür və ona psixoloji yanaşmanın əsasları” (magistratura təhsil səviyyəsi üçün) adlı seçmə fənn proqramına qrif verilmişdir

40.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Psixologiya   kafedrasının dosenti Zülalə Aslonovanın və dosent Tahir Ələkbərovun  birgə  hazırladıqları “Uşaq fəaliyyətinin psixologiyası” (magistratura təhsil səviyyəsi üçün) adlı seçmə fənn proqramına qrif verilmişdir

41.Gəncə Dövlət Universitetinin  02. 11. 2016 cı il tarixli 5\261 saylı əmrinə əsasən Rus dili kafedrasının dosentləri Heydərova Elmira Xeyrəddin qızı, Əhmədova Kəmalə Qələndər qızı və Ələkbərova Kubra İsmayıl qızının birgə hazırladıqları “Rus dili”   adlı tədris vəsaitinə   qrif verilmişdir

 

Təhsil Nazirliyinə qrifə göndərilən işlər isə bunlardır:

Prof. Quliyev Telman Ziyadxan oğlunun, dosent əvəzi Məlikova Gülarə Aqaid qızının və dosent əvəzi Həsənova Aidə Ədib qızının birgə hazırladıqları ((Ixtisasın şifri: 050 201Filologiya (Azərbaycan dili və ədəbiyyatı,  bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün))  “Dilçiliyə giriş”  adlı əsas fənn proqramı

Dos. NağdalıyevAydın Məmməd oğlunun    hazırladığı “Müasir Azərbaycan dili” ((morfologiya), İxtisas sifri: 050 101-Azərbaycan dili   və ədəbiyyatı müəllimliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi  üçün)) adlı  dərs vəsaiti

Qasımova Gültəkin Qasım qızının hazırladığı “Tullantısız istehsal prosesləri və tullantıların təkrar emalı-2” (Ixtisas şifri: 050 649 – Ekologiya mühəndisliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) və “Tullantı qazların təmizlənməsi və zərərləşdirilməsi”(İxtisas şifri: 060 510-Ekologiya, ətraf mühitin mühafizəsi metodları və bərpası ixtisası, magistratura təhsil səviyyəsi üçün) adlı əsas fənn proqramları

Nəsirova  Nəsibə Volodiya  qızının hazırladığı “Ətraf mühitin mühafizəsinin əsasları” (ali məktəblər üçün) adlı fənn proqramı

b.ü.f.d. Qasımova Gültəkin Qasım qızı və b.ü.f.d. Nəsirova Nəsibə Valodya qızının birgə  hazırladıqları “Su ehtiyatlarından kompleks istifadəsi və mühafizəsi” (İxtisas şifri: 050 649 – Ekologiya mühəndisliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı əsas fənn proqramı

Əliyeva Aygün İlham qızının hazırladığı “Fransız ədəbiyyatı” (İxtisas şifri: 050 103-Xarici dili müəllimliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı  əsas fənn proqramı

Orucov Məhərrəm Alı oğlunun   ali məktəblərin III kurs bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün  “Nəzəri qrammatika”  və II kurs bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün hazırladığı “Fransız dilinin tədrisi metodikası” adlı fənn proqramları

Dos. Mərdan Mürsəl oğlu Məmmədov və müəllim Firuə Xanlar qızı Muxtarova  tərəfindən hazırlanmış “Ali məktəblərdə təsviri incəsənət üzrə pedaqoji təcrübənin aparılmasına dair” (ali məktəblərin “Təsviri incəsənət müəllimliyi” ixtisaslarında  təhsil alan tələbələr üçün)  adlı metodik tövsiyə

İsgəndərova Vüsalə Fazil qızının hazırladığı “Proqressiv qrammatika” (İxtisas şifri:HS-020 400-Fransız dili, I-II kurs bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı fənn proqramı

Dos. Qulu Baba oğlu Qurbanov və müəllim Vüsalə Akif qızı Qəhrəmanovanın  hazırladığı “Üzvi kimya” (İxtisas şifri: 050 111-Kimya müəllimliyi, Ixtisas şifri: 050 112-Kimya biologiya müəllimliyi,  bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı dərsliyə

Nəbiyeva Samirə Çingiz qızının  hazırladığı “İngilis dili”  (Ixtisas şifri: 050 203-Tərcümə, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı  fənn proqramı

Dos. Əhmədova Kəmalə Qələndər qızının hazırladığı “Xarici dilin leksikologiyası” ((rus dilinin leksikologiyası), ixtisas şifri: 050103-Xarici dil müəllimliyi bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün)   adlı fənn proqramı

Rus dili kafedrasının baş  müəllimi Nuriyeva Ella Xasay qızının hazırladığı “Xarici dilin fonetikası” ((rus dilinin fonetikası), ixtisas şifri: 050103-Xarici dil müəllimliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün)   adlı fənn proqramı

Dos. Qasımov İldırım İbrahim oğlu və dosent əvəzi İsgəndorova Səyyarə Paşa   qızının hazırladıqları “Deformasiya olunan bərk cismin mexanikası” (ali məktəblər üçün) adlı  dərs vəsaiti

Dos.  Mərdan Mürsəl oğlu Məmmədov və müəllim Esmira Hüseyn qızı tərəfindən hazırlanmış “Vitraj” (seçmə fənn) adlı fənn proqramı

Dos.  Mərdan Mürsəl oğlu Məmmədov və müəllim Firuzə Xanlar qızı Muxtarova  tərəfindən hazırlanmış “Mozaika”  adlı fənn proqramı

Dos. Mərdan Mürsəl oğlu Məmmədov və müəllim Raziyyə Qiyas qızı Allahverdiyeva  tərəfindən hazırlanmış “Heykəltaraşlıq plastik Anatomiya ilə ” (Ixtisas şifri: 050 117-Təsviri incəsənət müəllimliyi,  bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı fənn proqramı

Prof. Yusifov Mübariz İmran oğlunun hazırladığı “Linqvistik tipologiya (dillərarası müştərəklik və təfəkkür tipologiyası)” adlı dərsliyə

Dos. Veysəlova Vüsalə Raqif qızı və baş müəllim Məmmədova Yeganə Ehsan qızının birgə hazırladıqları “Orta əsrlər tarixi”, (İxtisas şifri: 050 206-Tarix; 050 113-Tarix müəllimliyi; 050 114 tarix və coğrafiya müəllimliyi; bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı fənn proqramı

Məmmədova Pərvanə İlyas   qızının   hazırladığı  “Psixoanaliz” (İxtisas şifri: 050 121-Təhsildə sosial-psixoloji xidmət, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı  fənn proqramı

Dos. Aslanova Zülalə Mahmud  qızı və baş müəllim Məmmədov İlham Məmməd oğlunun birgə  hazırladıqları  “Psixologiya” (İxtisas şifri: 050 103-Xarici dil müəllimliyi, 050 109-Musiqi müəllimliyi, 050 101-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, 050 111-Kimya müəllimliyi, 050 106-Riyaziyyat müəllimliyi, 050 110-Biologiya müəllimliyi (bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün)) adlı  fənn proqramları

Dos. Məmmədova Vəfa Fərman qızının hazırladığı “Entomologiya”, “Herpentologiya”, “Mammalogiya” (ixtisas şifri: 060 505- magistratura  təhsil səviyyələri üçün) adlı fənn proqramları

Ağayeva Elfira Zaur qızının hazırladığı    “Biologiyanın (genetikanın) müasir problemləri” (İxtisas şifri: 060 505-Biologiya (genetika), magistratura təhsil səviyyəsi üçün) adlı fənn proqramı

Dos. əvəzi Əhmədli Arifə Abbasəli qızının  hazırladığı  “Əhali coğrafiyası” (İxtisasın şifri: 050 115-Coğrafiya müəllimliyi və ixtisas şifri: 050 114-Tarix və coğrafiya müəllimliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün) adlı  fənn proqramı

İsgəndərova Vüsalə Fazil qızının hazırladığı “Xarici dilin (Fransız) qrammatikası” (İxtisas şifri: 050 103-Xarici dil (Fransız) müəllimliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün)  adlı proqramı

Prof. Tağı İbrahim oğlu Tağıyevin hazırladığı “Kimyanın tədrisi metodikası” (İxtisas şifri: 050 111-Kimya müəllimliyi, İxtisas şifri: 050 112-Kimya  və biologiya müəllimliyi, bakalavriat təhsil səviyyəsi üçün)  adlı proqramı

 

2016-ci il üçün Universitetimizin “Elmi xəbərləri” olan jurnalının 3 nömrəsi 2016 1, 2016 №2 və 2016 №3 çapdan çıxmışdır. 

2016 № 1  88 elmi məqalədən və 11 bölmədən ibarətdir. 21,3 çap vərəqindən ibarətdir.  Bölmələr aşağıdakı kimidir.

 1. Riyaziyyat – 8 məqalə
 1. Fizika – 2 məqalə
 1. Kimya – 3 məqalə
 1. Biologiya – 2 məqalə
 1. İqtisadiyyat – 4 məqalə
 1. Coğrafiya – 1 məqalə
 1. Ədəbiyyat – 7 məqalə
 1. Dilşünaslıq – 20 məqalə
 1. Tarix – 25 məqalə
 1. Pedaqogika və Psixologiya – 13 məqalə
 1. Musiqi və təsviri incəsənət – 3 məqalə

2016 №2 82 elmi məqalədən və 11 bölmədən ibarətdir. 20,06 çap vərəqidir. Bölmələr aşağıdakı kimidir

 1. Riyaziyyat – 6 məqalə
 1. Fizika – 3 məqalə
 1. 3. Kimya – 1 məqalə
 2. Biologiya – 2 məqalə
 3. İqtisadiyyat – 5 məqalə
 4. Dilşünaslıq – 15 məqalə
 5. Siyasi və Sosial elmlər – 3 məqalə
 6. Tarix – 13 məqalə
 7. Pedaqogika və psixologiya  – 28 məqalə
 8. Musiqi və təsviri incəsənət – 1 məqalə

2016 №3 94 elmi məqalədən və 10  bölmədən ibarətdir. çap vərəqidir.

Bölmələr aşağıdakı kimidir.

 1. Riyaziyyat – 2 məqalə
 1. Fizika – 3 məqalə
 1. Kimya – 2 məqalə
 2. Biologiya – 8 məqalə
 3. İqtisadiyyat – 5 məqalə
 4. 6. Ədəbiyyat – 6 məqalə
 5. Dilşünaslıq – 23 məqalə
 6. Tarix – 21 məqalə
 7. Pedaqogika və psixologiya  – 13 məqalə
 8. Musiqi və təsviri incəsənət – 11 məqalə

2016-ci ildə “Elmi Xəbərlər” də qonşu Gürcüstan Respublikasının Telavi Dövlət Universitetinin 21nəfər əməkdaşı elmi məqalələrini  il boyu nəşr etdirmiş lər.

Hər il universitetimizdə tələbə və magistrantların elmi konfransı keçirilir və bu konfransın materialları nəşriyyat şöbəsinin xətti ilə “Tələbə və magistrantların elmi –tədqiqat və yaradıcılıq işlərinin toplusu” kimi Universitetin Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunur. 2016-ci ildə tələbə və magistrantların iki hissədən ibarət kitabları nəşrdən çıxmışdır. I- II  hissə aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir.

Riyaziyyat-informatika – 51 məqalə

Fizika – 30 məqalə

Biologiya-kimya – 45 məqalə

Filologiya – 35 məqalə

Xarici dillər – 9 məqalə

İqtisadiyyat – 28 məqalə

Tarix – 16 məqalə

Coğrafiya – 8 məqalə

Pedaqogika və psixologiya – 49 məqalə

 

Universitetdə, 2016-cı ilin 12-13 may ayında Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş “Müasir Biologiya və Kimyanın aktual problemləri” adlı elmi-praktik  konfras keçirilmişdir. Konfransın materialları V hissədən ibarətdir.

I-hissə – Qeyri üzvi kimya və Üzvi kimya bölmələrindən ibarətdir. 70 elmi məqalə çap olunmuşdur.

II-hissə – Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez, Biokimya və biofizika, Aqrokimya və torpaqşünaslıq  bölmələrindən ibarətdir. 56 elmi məqalə məruzə olunmuşdur.

III-hissə – Botanika, Ümumi biologiya bölmələrindən ibarətdir. 89 elmi məqalə məruzə olunmuşdur.

IV-hissə – Zoologiya, Ekologiya, Mikrobiologiya və Aqrar elmlər bölmələrindən ibarətdir.  87 tlmi məqalə məruzə olunmuşdur.

V-hissə – Neft kimyası və neft-kimyəvi sintez bölmələrindən ibarətdir.  27 elmi məqalə məruzə edilmişdir.

Konfrans materialları  74,5 çap vərəqi həcmindədir.

2016-cı ilin 17-18 oktyabr ayında “Gənc alimlərin I beynəlxalq elmi konfransı” adlı beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.

Konfrans materialları 2 hissədən ibarətdir.

I-hissə 

1 bölmə – İqtisadiyyat, İdarəetmə, Dövlət və Bələdiyyə idarəetməsi, Mühasi bat  uçotu və Audit, Beynəlxalq münasibətlər, Tarix və siyasi elmlər bölmələrindən ibarətdir. 73 elmi məqalə çap olunmuşdur.

2 bölmə – Dəqiq və Təbiət elmləri, İnformasiya və Kommunikasiya texnologi yaları , Fizika, Kimya bölmələrindən ibarətdir. 67 elmi məqalə çap olunmuşdur.

I hissə 24, 4 çap vərəqidir.

II-hissə

3 bölmə – Filologiya, Tərcüməşünaslığın müasir problemləri, Pedaqogika bölmələrindən ibarətdir. 117 elmi məqalədən ibarətdir.

II-hissə 17,8  çap vərəqidir.

 

 

2016-cı ildə Universitetin professor-müəllim heyətinin elmi tədqiqat işlərinin  məhsulu kimi  elmi məqalələrini  respublikada  müxtəlif nəşriyyatlarda çap etdirmişlər (Bunlardan aşağıdakıları misal göstərmək olar) 

1.Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu “Dilçilik terminlərinin yaranma yolları”,  Sivilizasiya,  Səh.122,  Bakı, 2015,  3 səh.

2.Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu “Semantik üsulla yaranan dilçilik terminləri”. Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. Konfrans materialı. 2016,  Bakı.

3.Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu “Dilçilik terminologiyasında abveriatualar”.  Qafqaz – Gənc tədqiqatçılarının IV beynəlxaq Elmi konfransış 2016. Bakı.

4.Atakişiyev Elvin Mübariz oğlu “Müasir Azərbaycan dilində dilçilik terminləri haqqında”. Gənc alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Gəncə, 2016, Səh 250 – 253.

5.Camalzadə Xanım Mərkəz qızı  “Azərbaycan dilində sayların üslubu imkanları”. Gənc alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Gəncə, 2016, Səh 254

 1. 6. prof. Quliyev, dos.G.Məlikova, dos.A.Həsənova. “Dilçiliyə giriş”. Fənn proqramı. Bakı, 2016, 0,75 ç.v.
 2. 7. prof. Quliyev,M.Məmmədova, F.Saralova – Terminoloji leksika.Fənn proqramı. Bakı, 2016. 0,94ç.v.
 3. 8. prof.əvəzi. Y.Əliyev. Qədim türk əlifbasının mənşəyi// ADU-nun Elmi əsərləri. Bakı, 2016 N 4
 4. 9. prof.əvəzi. Y.Əliyev. Qədim türk yazı işarələrinin tarixi // AFM, Bakı 2016. N 5
 5. 10. prof.əvəzi. Y.Əliyev. Mətn və fonem //AFM, Bakı 2016. N 6
 6. 11. prof.əvəzi. Y.Əliyev. Qədim türk run yazıları və orta əsrlər türk ədəbi dilinə keçid dövrü // AMEA –nın Gəncə bölməsi. Elmi Xəbərlər. Gəncə, 2016 N 1
 7. prof. Xəlil Yusifli “Amerikan alimi M.Berinin “Nizami Həft peykərinə şərh”” əsəri haqqında, “Filologiya məsələləri” jurnalı, Bakı, 2016, № 2.
 8. A. Əhmədova “Qoşma köməkçi nitq hissələrindən biri kimi”. Bakı, “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal.2015, BDU
 9. A. Əhmədova “Şah İsmayıl Xətainin  “Dəfnamə” ( Bahariyyə) poemasının linqvistik təhlili”. GEAD, Beynəlxalq  jurnal, Bakı,2016
 10. A. Əhmədova “Azərbaycan dilində qoşmaların sintaktik mövqeyi”. Filologiya məsələləri. Bakı – 2016 . “Elm və təhsil”.
 11. Şamilova Ş. “Le rôle des chansons dans l`apptentissage du français”. Filologiya məsələləri-Baki, 2016  Səh-318  5,0 səh.
 12. Yaqut Abbasova “Müasir təhsildə yeni təlim texnologiyalarının yaranmasını zəruri edən səbəblər” . Az .Res. Təh. Naz. Bakı Slavyan Universiteti № 3, 2016.
 13. Yaqut Abbasova  “Şagirdlərin idrakını fəallaşdıran yeni təlim texnologiyalarının təsnifatı” Təhsil Probləmləri İnstitu, Elmi Əsərlər cild 83, № 2, 2016.
 14. 19. Əliyeva Günel “A Typology of Derivatives Translation, Transposition, Adaptation”, AMEA Nəsimi adına Əlyazmalar İnstitutu, Filologiya məsələləri, Bakı, 2016

20.Əliyeva Günel “Literary Translation”, BDU-Dil və ədəbiyyat jurnalı, Bakı 2016

 1. 21. Rəhimov Mehdi “Ingilis dilinin ABŞ variantinda yer alan sosial evfemizm xarakterli frazeologizmlər haqqında” Azərbaycanda xarici dillər (ADU), №2 (28) 2016, Bakı, “Mütərcim”, səh.15-21

22.Rəhimov Mehdi “İngilis dilinin ABŞ variantında yer alan siyasi-sosial məzmunlu evfemistik frazeologizmlər haqqında” Terminologiya məsələləri, №1, Bakı, 2015, səh.162-172

23.Rəhimov Mehdi “İngilis dilinin ABŞ variantinda yer alan mezonim  və antonomasiya xarakterli frazeoloji vahidlər haqqında” Tədqiqlər №1, AMEA-nın Dilçilik İnstitutu, Bakı, 2015, səh.69-77

24.Rəhimov Mehdi “İngilis dilinin ABŞ variantında yer alan toponim komponentli frazeoloji vahidlərin spesifikliyinə dair” Dil və Ədəbiyyat (ADU), №4, Bakı, 2015, səh.46-52

25.Bağırzadə Cavid Vəkil oğluQafqaz Albaniyasının ilk orta əsr TSRİ (Sri) şəhəri haqqında (mənbə məlumatları və tarixi-arxeoloji tədqiqatlar əsasında)”. AMEA Arxeologiya və Etoqrafiya İnstitutu, Azərbaycan Arxeologiya və  etnoqrafiyası” jurnalı, 2016,№1.

 1. Pirverdiyeva Göyçək “Mövcud ibtidai təhsil proqramı (kurikulumu) çərçivəsində fənlərin inteqrasiyasını reallaşdırmağın imkanları”. Naxşıvan, 2016.

27.Allahverdiyeva Albina “Kiçik məktəbyaşlı uşaqlarda qənaətcillik tərbiyəsi mənəvi-iqtisadi keyfiyyətlər baxımından”, “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi)”. Bakı, 2016, №2.

 1. V.S.Novruzov, F.M.İsayeva.“Şirvan Şəhərinin Şibyə Florası və Onların Bioindikasiya xüsusiyyətləri”.  AMEA – Gəncə Xəbərlər məcmuəsi, №1 (63) Gəncə – 2016. səh 3-7.
 2. 2 Ü.V.Bayramova. “Daşkəsənçay hövzəsi yarğanlarının flora bio müx tə lif liyi”. AMEA-Gəncə Xəbərlər məcmuəsi, №1 (63) Gəncə – 2016. səh 8-12.
 3. 30. A.A.Əsgərova.“Allium Szovitsi Regel Növünün – Göygöl ” Milli Parkı ərazisində populyasiya vəziyyəti və fitesenoloji qiymətləndirilməsi. AMEA –Gəncə Xəbərlər məcmuəsi, №1 (63) Gəncə – 2016. səh 32-35

31.İsayeva F.M.Azərbaycanın Qərb bölgəsi urboekosistemlərinin şibyələri. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. Bakı,2016.

32.Bayramova Ü.V.Xınna dərəsi yarğanlarının (Zəyəmçay hövzəsi) flora biomüxtəlifliyi. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. Bakı,2016.

33.Quliyeva G.M.Zəyəmçayın “Ada bitkiliyi” və onun dinamikası. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. Bakı,2016.

 1. 34. Bayramova Ü.V.Daşkəsən çay hövzəsi yarğanlarının flora biomüxtəlifliyi. AMEA Gəncə Xəbərlər məcmuəsi. №1 (63) səh.7-9.

35.M.Ş.Sadıxova. Heyvandarlıq istiqamətli fermer təsərrüfatları –emal müəssisəsi sisteminin funksional modeli. Azərbaycan Aqrar Elmi 2-2016. Elmi Nəzəri Jurnal, səh. 54-57.

 1. A.Y.İsmayılova “ASPE + xhəcm/ %Bi2Te3 kompozitlərinin elektret xassələrinin tədqiqi” , IV international scientific conference of young researchers proceedings,Bakı 2016
 2. A.Y. İsmayılova “ASPE+xhəcm%Bi2te3 kompozitlərində radio termo lüminessensiya spektrinin tədqiqi”, AzTU ‘Elmi əsərlər fundamental elmlər, Bakı 2016.

38.В.И.Гасанов. Прогнозирование сетевого трафика на основе нечёткого анализа изменения объёмов IP-пакетов. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, №4

 1. S.S.Orucova. İnformatikanın hazırlıq kursunun metodiki məsəsələləri. Pedaqoji Universitetin xəbərlər, 2015, I cild. F.M.Zeynallı. “Современные проблемы отношений Университетов с промышленностью в болонской образовательной системе”. ATU,Gəncə 2016, səh.259-161.
 2. F.M.Zeynallı. “Qeyri-lokal şərtli inteqro-diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsi”.Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri. Respublika elmi konfransının materialları.,səh 299-302.Bakı 2016.
 3. F.M.Zeynallı.  “Qeyri-lokal şərtli  inteqro-diferensial tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsində Pontryaginin maksimum prinsipi”. BDU-nun xəbərləri,Bakı 2016.
 4. Nəsrullayeva Z. “Müasir ailə tiplərinin psixoloji xüsusiyyətləri”. Məqalə. BDU “Psixologiya” jurnalı. Bakı, 2016 (b/m T.Cabbarova ilə birgə)

38.Mustafayeva A. “Ailədə baş verən konfliktlərin həlli və onda sağlam sosial psixoloji iqlimin yaradılması yolları”. Məqalə. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, № 2, Bakı, 2016.

 1. T. Cabbarova “Yalanın psixoloji xarakteristikası”. Məqalə. BDU “Psixologiya” jurnalı. Bakı, 2016.

40.T.Cabbarova  “Müasir ailə tiplərinin psixoloji xüsusiyyətləri”. Məqalə. BDU “Psixologiya” jurnalı. Bakı, 2016 (dos.Z. Nəsrullayeva ilə birgə)

41.Müəl. L.Əsgərli “Ana dili fənn kurikulumunda qrammatik qaydalar və onların nitq mədəniyyətinin inkişafında rolu”. Məqalə. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi nəzəri jurnal, Bakı, 2016.

42.İsgəndərova A. “Qadın şəxsiyyətinin mənəvi-psixoloji keyfiyyətləri Azərbaycan maarifçilərinin gözü ilə”. Slavyan universiteti “Xəbərlər” jurnalı, Bakı, 2016.

 1. İsgəndərova A. “Vəzirovun “Daldan atılan daş topuğa dəyər” komediyasında qadın şəxsiyyətinin mənəvi psixoloji keyfiyyətləri”. Slavyan universiteti “Xəbərlər” jurnalı, Bakı, 2016.
 2. N.Quliyeva“Özünüidarə tələbələrinin ictimai fəallıq tərbiyəsinin vasitəsi kimi”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Bakı, 2016.
 3. 45. Bəxtiyarov “Azərbaycan-YUNESKO münasibətləri (1991-2000)”Tatix və onun problemləri.nəzəri elmi metod.jurnal  № 1Bakı.2016.
 4. 46. Bəxtiyarov “Azərbaycan-YUNESKO münasibətləri (2001-2013)”Tatix və onun problemləri.nəzəri elmi metod.jurnal  № 2 Bakı.2016.
 5. R. İ.Məhərrəmov “Unudulan və gizlədilən mədəniyyət və ya türkün ikinci doğuşu”. BDU-nun Elmi xəbərləri. Bakı, 2016.
 6. İlyasova 1. “XX əsrin sonu-XXI əsrin əvvəllərində qırğız xalqının azadlıq mübarizəsi” Tarix və onun problemləri, Bakı 2016, II

49.S. C. İsmayılzadə “IX-XI –ci əsrlərdə qıpçaqların köçü ərəfəsində Şimali Qafqazda etno-siyasi vəziyyət”.  Bakı, 2016.

 1. Əsgərova Xəyalə “Azərbaycan ərazisinə qısa bir nəzər”. Tarix və onun problemləri. Bakı 2016. 3 hissə Доценты Э.Х. Гейдарова, К.К. Ахмедова,  Алекперова  К.И. «Русский язык» Учебное пособие для студентов- бакалавров неязыковых специальностей. Баку -2016.

51.Э.Х. Гейдарова, К.К. Ахмедова,  Алекперова  К.И. «Русский язык» Учебное пособие для студентов- бакалавров языковых специальностей I часть. Баку -2016.

 1. Э. Х. Гейдарова, К.К. Ахмедова,  Алекперова  К.И. «Русский язык» Учебное пособие для студентов- бакалавров языковых специальностей II часть. Баку -2016.
 2. Набиева К.Г.  Сравнительно- типологический анализ соматических фразеологизмов русского  языка. Aзербайджанского языков с компонентами «глаз, рука» (Humanitar elmlərin aktual problemləri) 2016  №1
 3. Ахмедова К.К., старший преподаватель Нуриева Э.Х. Практическая фонетика русского языка. Учебное пособие для студентов- бакалавров языковых факультетов Гянджа-2016
 4. Məhərrəmov Əbülfət Paşa oğlu “Kompozisiyanın elementi kimi fakturanın mahiyyəti” Texnologiya Universiteti – Elmi xəbərlər.
 5. Həsənova Emilya “Ümumtəhsil məktəblərinin I-IX sinifləri üçün təsviri incəsənət fənni üzrə təhsil proqramın”da (“Kurikulumu”nda)  İncəsənətə dair söhbətlərə ayrılan yer. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri – 2016

57.Rüstəmova Leyla Fənlərin əlaqəli tədrisinin didaktik tərbiyəvi əhəmiyyəti. Pedaqogika jurnalı Bakı 2016

 

2016-cı  ildə Universitetin professor-müəllim heyətinin elmi tədqiqat işlərinin informasiya təminatı respublika xaricində  müxtəlif nəşriyyatlarda yayımlanmışdır

1.Bagher S.M., Alverdiyev I.J., Aliev Z.S.,  Yusibov Y.A.,  Babanly M.B.  “Phase relationships in the 1.5GeS2 + Cu2GeSe3[Символ] 1.5GeSe2 + Cu2GeS3reciprocal system” Journal of Alloys and Compounds, 2015, v.625, pp.131 .–137

2.Yusibov Yu.A., Abbasova V.A., Alverdiyev I.J., Babanly M.BPhase equilibria in the Cu2Se-Ag2Se-GeSe2 system and some properties of interme-diate  phase” International Conferen-ce Applied Mineralogy and Advanced materials, AMAM-2015, Castella-neta Marina, 2015

3.Yusibov Yu.A., Alverdiyev İ.J., Abbasova V.A., Mashadieva L.F., Tagıyev D.B., Babanly M.B “Crystallization and phase transition of solid solutions based on the  AI8BIVX6 (AI-Cu, Ag; BIV-Ge, Sn; X-S, Se) compounds” 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies.

4.Alverdiyev I.J., Abbasova V.A., Gahramanova A.S.,  Yusibov Y.A .,  Babanly M.B. “Crystallization and phase transition of solid solutions in the Cu8GeX6-Ag8GeX6 (X-S, Se) systems” XV International Con-ference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015, p.337

5.Alverdiyev I.J., Abbasova V.A., Gahramanova A.S.,        Yusibov Y.A ., Babanly M.B. “Crystallization and phase transition of solid solutions in the Cu8GeX6-Ag8GeX6 (X-S, Se) systems/XV International” International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems (ICPTTFN-XV), Ivano-Frankivsk, Ukraine, 2015, p.337

 1. Mashadiyeva  L.F., Babanly M.B  “Investigation of phase transitions andtherm-dynamic properties of Ag8BIVX6 (BIV-Ge, Sn, X-S Se) by EMF and DSC methods”XX International  Conferenceon Chemical Thermodynamicin Russia,RCCT-2015, Nizhni Novgorod, 2014, p.82
 2. Юсибов Ю.А.,Алвердиев И.Дж.,Аббасова В.А., «Новые фазы переменного состава в системе Cu-Ag-Ge-S» Международная научная конференция “Полифункциональные химические материалы и технологии”, г. Томск, Россия, 2015,  т.1., с.216.
 3. Юсибов Ю.А., Алвердиев И.Дж., Аббасова В.А., Бабанлы М.Б.Электрохимическое исследование термодинамических свойств системы Cu8GeS6-Ag8GeS6. VII Научно-практическая конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 201 5, г. Плёс, Ивановская область, Россия, с.205

9.Бабанлы Н.Б., Машадиева Л.Ф., Мансимова Ш.Г., Гасанова З.Т., Юсибов Ю.А. Термодинамическое исследование системAg-As(Sb)-Sметодом ЭДС с твердым электролитомAg4RbI5  VII Научно-практическая конференция «Современные методы в теоретической и экспериментальной электрохимии», 201 5, г. Плёс, Ивановская область, Россия, с.87

10.Ш.Г.Мансимова, Н.Б.Бабанлы, Л.Ф.Машадиева,Т.М.Ильяслы, Ю.А.Юсибов Квазитройная система Ag2Se-PbSe-Sb2Se3 VII Всерос. Конф. “физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах- ФАГРАН-2015”, Воронеж, 2015, с.368-369

11.Çulkov E.V., Yusibov Y.Ə.,Əliyev Z.A. Babanlı M.B. Yeni sinif qeyri-üzvi funksional materiallarin – topoloji izolyatorlarin alinmasinin fiziki-kimyəvi aspektləriBiokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” II-ci Beynəlxalq Konfransının materialları, Gəncə, 2015, s.8-10

12.Юсибов Ю.А.,Аббасова В.А., Алвердиев И Дж., Бабанлы М.Б. “Фазовая диаграмма системы Cu2S-Ag2S-GeS2. VII Всерос. Конф. “физико-химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах- ФАГРАН-2015”, Воронеж, 2015, с.337

 1. Azərbaycan aşıq ədəbiyyatı (Fransa) Milüz Universitetinin.”Elmi əsərləri” ,2016.
 2. Qrabar erməni dili deyildir (Fransa) Milüz Universitetinin əsərləri. 2016.
 3. b\m.Musayeva A.T., b\m. Məmmədova P.S. Mehdi Hüseyn və müasirlik. Телавский Госдарствленний Университетим. Якова Гогевашвили Сборник Научны а трудов,Телави. 2016, 3 səh.
 4. A. Əhmədova “Место послеслого в лингвистической системе”. Алматы 2015. Серия «Филологичеслие науки»
 5. 17. Əhmədova ”Türk dünyasının orta dəyərləri. Divani lüğət – ti türk”.
 6. A. Əhmədova “Türklərin əski inancları. (totemləri) ”,
 7. 19. A. Əhmədova “Kərkük (İrak) türkləri”,
 8. 20. Əhmədova “Vətən həsrəti çəkmiş şairimiz Almas  İldırım ”
 9. 21. Əhmədova “Tarixdə türk – müsəlman qadınlarının izləri. (X.Natavan, S.Xatun)”
 10. A. Əhmədova  “ Azərbaycanda yaşayan etnik azlıqlar”
 11. 23. Əhmədova  “Əski Gəncə memarlığı”

24.A. Əhmədova ”Kitabi Dədə Qorqud üzərinə bir çalışma” və s. adda araşdırma xarakterli elmi məqalələr çap olunmuşdur. (türk dilində). İstanbul – 2016

 1. Sevinc Qəmbərova “Индивидуальные слова в западных говорах азербайджанского языка и гарсских говорах турецкого языка”. Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, Язык и культура . Выпуск 18 том II  ( 177 ), Киев 2015 , стр. 256-265
 2. Orucov Məhərrəm “К Вопросу лингворагматических  особеноностях  термиенов французского происхождения в азербайджанскои языке» Вестник Казаксого Национального Университета им Аль Фараби Серия филологии 2016 №1.

27.Məmmədova Şəbnəm “Женские образы в дореволюционной азербайд жан ской  литературе”  Kazakh National Pedagogical University after Abai – Series of ‘Philological sciences’ №2(56), 2016

 1. Zeynalova Türkan “Extensive and intensive listening in language”, Telavi Dövlət Universiteti, Gürcüstan- 2016
 2. Həmzəyeva Nurlana “Об одежде и предматх ухраш енйя Гянджи XIX-XX веков” // beynəlxalq elmi konfransın materalları, Pyatorski, 2016;

30.Həmzəyeva Nurlana “Мужская одежде для населения города Гянджа в XIX-XX века” Kiyev 2016.

 1. Məmmədova  A.R. “Влияние семьи на личность ребенка” // Телавский Государственный Университет им. Якова Гогебашвили. Сборник научних трудов, 2016 (çapdadır).
 2. Cəlilova İ.C. “Диологическое общение при обучении” // “Телавский Государственный Университет им. Якова Гогебашвили. Сборник научних трудов, 2016 (çapdadır).
 3. U.V.Bayramova, V.İ.Novruzov.Flora biodiversity of the raines of the Kapaz mountion. Seab 2016 symposium an euroasion bidisersity, abstract book. 23-27 may, 2016, Antalya, Türkiyə. Səh 20.
 4. 34. A. Bayramova, Y.A.Aslanova.The Sub endemics of the Specially Protected Natural Areas of the North East of the Vinor Cancasus. Seab 2016 symposium an euroasion bidisersity, abstract book. 23-27 may, 2016, Antalya, Türkiyə. Səh 51.
 5. 35. P.Qasımov, V.S.Novruzov.Bcyoptıytes of  Jeyranchol Platean (Azerbaijan). Seab 2016 symposium an euroasion biodisersity, abstract book. 23-27 may, 2016, Antalya, Türkiyə. Səh 56.
 6. 36. M.İsmayılova, G.M.Quliyeva.The bidogical diversity og the coastal vegetation of the north – eastern part of the Smaller Cancasus. Seab 2016 symposium an euroasion biodisersity, abstract book. 23-27 may, 2016, Antalya, Türkiyə. Səh 217.

37.V.S.Novruzov, Cavadova E.F.Ecological Aspects of the Flora Biodiversity of the Ganjachay River Basin. Seab 2016 symposium an euroasion biodisersity, abstract book. 23-27 may, 2016, Antalya, Türkiyə. Səh.666.

 1. Э.М.Джавадов. «Безопасность труда –одна из составляющих здоровя и долголетя человека» Вестник Тамбовского Университета, серия: естественные и технические науки. Том 19, вып. 5. 2016.
 2. Е.К.Ягубов. Экспериментальное определение сопротивления деформации при оброботке металов дaвлением. Труды XIII международных Колмогоровских чтений: сборник статей. Ярославль, РИОЯГПУ, 2016, стр.308.
 3. М.Ш.Садыхова. Оптимальное размещение перерабатывающих предприятий и пунктов заготовки животноводческих  продуктов. Механизация и электрофикация сельского хозяйства. Моска, 2016 (çapdadır)
 4. Т.З.Вердиева. Расход энергии  при измельчении зерновых кормов. Международный научно –исследовательский журнал. Успехи современной науки и образования, №-7, Том 2, Белгород, 2016.
 1. Годжаев Э.М., Мирзоева А.Н., Абдуррахимов А.А., Гамзаева А.Ю., Электретные Свойства Композиционных Материалов ПВДФ+x Об.% Tlins2 И Пэнп+Х Об.%Bi2Te3, «Единый всероссийский научный вестник» Москва №2 февраль 2016 Часть 3

43.V.İ. Hasanov. Overcoming of semantic uncertainty in criterion concepts of a procedural law based on using fuzzy inferences. Procedia of 12th International Conference on Application of Fuzzy Systems and Soft Computing, ICAFS 2016, 29-30 August 2016, Vienna,  Austria.

 1. Y.Süleymanov.Ərəb-İsrayıl münasibətlərində ABŞ-ın rolu Bilge güc.Türkiyə. 2016.
 2. Y. Süleymanov “Ərəb-İsrayıl problemi .Bilge güc. Türkiyə. 2016.
 3. Alekberov İ.Kh“Vertical Distribution of Ciliate Pedobionts in the Forest and Cultivated Soils of Samur-Yalama National Park”. Journal of Entomoloji and Zooloji Studies 2016;4(1):XX-XX, 4 səh.
 4. Alekberov İ.Kh“Seasonal Changes in Total Quantity and Biomass of Soil Ciliates of Samur  Yalama National Park”, Journal of Entomoloji and Zooloji Studies 2016, 4(5) 792 – 796, 5 səh.

49.Особенности изобразительной деятельности младших школьников и развитие у них творческих способностей при иллюстрировании народных сказок на уроках изобразительного искусства – Xaricdə məqalə

50.Rüstəmova Leyla Vaqif qızı-müəllim «Влияние на формирование мировоззрения учащихся начальных классов интеграции предмета познание мира на уроки изобразительное искусства и музыки» Наука и школа  Москва 2016.

 

2016-cı hesabat ilində Universitetimizin bir çox professor- müəllim heyyəti Respublikamızın bir çox bölgələrində və xarici ölkələrdə keçirilən konfranslarda iştirak etmişlər.

 

 1. Abbasova V.A., Alverdiyev İ.C., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B. “AG-Sn-Se sisteminin kvazibinar kəsikləri”. “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” II-ci Beynəlxalq Konfransının mate-rialları, Gəncə, 2015, s.22-25

2.Аббасова В.А.,Юсибов Ю.А., Бабанлы М.Б.” Термодинамическое исследование системы  Cu2GeS3-Ag2GeS3 методом эдс с твердым Cu+ проводящим электролитом”. Akademik T.N.Şaxtantinskinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş  respublika elmi konfransı,2015,s.121

3.Mehdiyeva S.T., Məmmədov E.İ., Qurbanov Q.B. “Dipolialkiltiofosfat tipli çoxfunksiyalı aşqarın alınması”. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə

4.Mehdiyeva S.T., Məmmədov E.İ., Qurbanov Q.B “Dipolialkiltiofosfat tipli çoxfunksiyalı aşqarın alınması” H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə Dipolialkiltiofosfat tipli çoxfunksiyalı aşqarın alınması

 1. Qurbanov Q.B., Ələkbərov N.N., Kərimov H.N., İbrahimli S.İ. “Bəzi azot və kükürdlü üzvi birləşmələrin metalların korroziyasında inhibitor kimi tədqiqi”. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə
 2. Ибрагимова  Г.Г., Исмаилов В.М., Юсубов Н.Н., Нагтев Ф.Н., Садыхова Н.Д., Куpбанов Г.Б “Алкилирование диметилацетондикарбо-ксилата диметилбромацеталем уксусного альдегида и 1.2-дибромэтанов” H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə
 3. İbrahimli S.İ., Məmmədbəyli E.H., Qurbanov Q.B. “Ditsiklopentadien, akril turşusu və propilen oksid əsasında qeyri-ionogen səthi aktiv maddələrin sintezi”. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə

8.Алекперов Н.М., Курбанов Г.Б., Рзаева М.Ф., Нагиев Н.Г., Велиева М.А “Мастики полимерсодержащие для внутренной отделки зданий”.   H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə

9.Kərimov H.N., Qurbanov Q.B. “pH-ın insan sağlamlığında rolu”. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə

10.Əliyeva Z.M., Alverdiyev İ.C., Qurbanov Q.B., Yusibov Y.Ə. “Cu-Ge-Sn-Se sisteminin faza diaqramının Cu8GeSe6 – [Cu8SnSe6] politermik kəsiyi”. H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr edilmiş “Biologiya və kimyanın aktual problemləri” Elmi Konfransı”nın materialları. 5-6 may 2015-ci il, II hissə

11.Məmmədbəyli E.H., Hacıyeva G.Ə., İbrahimliS.İ. “Mannix reaksiyasının bioloji aktiv maddələrin alınmasında istifadəsinin müassir vəziyyəti”. Müasir biologiya və kimyanın aktual problemləri elmi-praktik  konfransın materialları. 05-06 may 2015, III hissə, səh. 118-121.

12.A.T.Məmmədova “Bitsiklik karbon turşularından səthi-aktiv maddələrin sintezi reaksiyalarının və alınan məhsulların neftlə çirklənmiş hidroekoloji mühitin təmizlənməsi prosesində tədqiq”.    “Ekologiya və Həyat fəaliyyətinin mühafizəsi” üzrə  “Sənaye ili” nə həsr olunmuş VIII ənənəvi  Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Sumqayıt Dövlət  Universiteti  2014, səh.103-106.

13.A.T.Məmmədova “Benzoy turşusu törəmələrinin metal komplekslərinin quruluş  xüsusiyyətləri”. “Müasir biologiya və kimyanın  aktual problem-ləri”.  Elmi-praktik konfrans. GDU, 2015,  səh.189-195.

 1. prof.əvəzi. Y.Əliyev. “Qədim türklərdə piktoqrafik və ideoqrafik yazi işarələri / I Türkoloji qurultayın 90 illiyinə həsr olunmuş “Türkoloji elmi-mədəni hərəkatda ortaq dəyərlər və yeni çağırışlar” mövzusunda Beynəlxalq konfrans. AMEA  Nəsimi adına Dİ, Bakı, 2016-cı il.
 2. Əhmədov Maqbet.  “H.Əliyev və milli-mənəvi dəyərlər. səh.21-25 “AMEA-nın 70 illik yubileyi münasibətilə Qərb bölgəsinin milli-mənəvi dəyərləri”  mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın materialları. AMEA-nın Gəncə bölməsi. Gəncə, 2016, “Elm”  nəşriyyatı

17.Namazova Səba “Fyodor Mixayloviç Dostoyevski yaradıcılığına elmi baxış”. Qafqaz Universiteti. Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. II kitab, 29-30 aprel 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan. s. 1101-1102

 1. Namazova Səba “Üzeyir Hacıbəylinin “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə əməkdaşlığına dair”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı Slavyan Universiteti. Ulu Öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi Konfransının materialları. II hissə, Bakı, 3-5 may 2016-cı il, s. 267-269

19.Namazova Səba “Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinin mühüm prinsipləri”. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu. “Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi: məzmun və vasitələrin yaradılması problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2016 s. 64-65

20.Namazova Səba “Azərbaycan multikulturalizm modelinin mahiyyətinə dair”. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Bilk Fondu. “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” Beynəlxalq konfransının materiallar toplusu. Bakı,  8-9 sentyabr 2016-cı il, s. 259-261

21.Namazova Səba “Azərbaycan Demokratik Respublikası Hökuməti Gəncədə”. Azerbaijan National Akademy of Sciences. Ganja European Capital 2016. Executive Power of Ganja City. International Youth Forum. Integration Processes of the World Science in the 21st Century. Book of Abstracts. 10-14 October, 2016. Ganja/ Azerbaijan. page. 473-474

22.Gəncənin mədəni-mənəvi mühiti “Molla Nəsrəddin”in ədəbi-bədii nümunələrində. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyəti, Gəncə Dövlət Universiteti. Gənc alimlərin I Beynlxalq elmi konfransının materialları. II hissə. Gəncə, 17-18 oktyabr 2016-cı il, s. 136-140

23.Azərbaycan dilinin çağdaş dövrdəki inkişafına dair. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Rusiya Elmlər Akademiyasının Sibir Bölməsinin Filologiya İnstitutu. Koqnitiv və tətbiqi dilçiliyin aktual problemləri adlı Beynəlxalq Elmi Konfransın tezisləri.     20-21 oktyabr 2016-cı il, Bakı, Azərbaycan. 339-341

24.b.m.Y.S.Hüseynova “Azərbaycanın bütövlüyü B.Vahabzadənin epik irsində”.  Ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev  irsində multikultural və tolerant dəyərlər”,  Beynəlxalq   elmi konfransın materialları. 3-5  may  2016, I hissə, Bakı, səh. 392-394.

 1. Şükürova Aynur “Ulu öndər Heydər Əliyev  irsində multikultural və tolerant dəyərlər”  Beynəlxalq   elmi konfransın materialları. 3-5  may  2016, II  hissə, Bakı. 3.0 səh.

26.Şükürova Aynur “1970-80-ci illər Azərbaycan uşaq nəsrinin janr, üslub təkamülünə ədəbi əlaqələrin təsiri”. GDU, Gənc alimlərin I Beynəlxalq Elmi konfransı, 17-18 oktyabr,  2016, 5.0 səh.

 1. A. Əhmədova “Müsair dövrdə şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsinə verilən tələblər”. Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı, ATPİ -2016
 2. A. Əhmədova “Azərbaycanda yaşayan etnik azlıqlar. Talışlar”. Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri. Beynəlxalq konfrans, Bakı – 2016.
 3. A. Əhmədova “Azərbaycan dilində bənzətmə çaları yaradan sinonim qoşmalar”.  ANSKİ, Bakı-2016, Respublika elmi konfransı.
 4. Şamilova Ş. “Vasitəsiz və vasitəli tamamlıq kimi işlənən əvəzliklərin sadə və mürəkkəb zamanlarda  işlənmə yeri”. Neft və Sənaye universiteti, XX respublika elmi konfransı,  2016  Səh-127 3,0 səh,
 5. G Hüseynova « Pronominal (qayıdış) fellərin passé composé  zamanında uzlaşması”.Neft və Sənaye Universiteti XX Respublika Elmi konfransı. 24-25 may 2016.
 6. Məmmədova Şəbnəm “İngilis Ədəbiyyatında İlk Qadın Surətlərinin Bədii Əksi”,  Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq Elmi Konfransı. Bakı, Qafqaz Universiteti, 29-30 aprel 2016
 7. Məmmədova Şəbnəm “Emili Bronte poeziyasının bədii xüsusiyyətləri”  Doktorantların və Gənc Tədqiqatçıların  XX  Respublika Elmi Konfransı. Bakı, ADNSU, 24-25 may 2016

34.Məmmədova Şəbnəm “The Concept Of Woman Ideal In Nizami Ganjavi’s Creativity In Comparison With Victorian Literature”.  “XXI Əsrdə Dünya Elminin İnteqrasiya Prosesləri” Gənclərin Beynəlxalq Elmi Forumu. Gəncə, 10-14 oktyabr, 2016

35.Məmmədova Şəbnəm “Şarlotta Brontenin “Professor” Romanında Gender Bərabərsizliyi Problemi”  GDU, Gənc Alimlərin I Beynəlxalq Elmi Konfransı. 17-18 oktyabr 2016

36.İngilis dilinin frazeoloji sisteminin tədrisində linqvo kulturoloji şərtlənmə faktoru (ABŞ varian-tında yer alan qeyri-xristian dini məzmunlu frazeologizmlərin nümunəsində) Respublika Elmi-Praktik Konfransının material-ları, Bakı, 4-5 May, 2015-ci il, səh.160-162

 1. Bağırzadə Cavid “Qafqaz Albaniyasının ilk orta əsr Srxarn (Soqaru) şəhəri haqqında (mənbə məlumatları və tarixi-arxeoloji tədqiqatlar əsasında)”. AMEA Arxeologiya və Etoqrafiya İnstitutu, Qarabağın maddi mədəniyyəti” beynəlxalq konfransın materialları, Bakı, 2016.

38.Bağırzadə Cavid “Qafqqz Albaniyasının ikili paytaxt məsələsi haqqında (mənbə məlumatları və tarixi-arxeoloji tədqiqatlar əsasında)”. “AMEA  Z.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu Birinci Türkoloji Qurultayın 90 illiyinə həsr edilmiş ” Türkoloji tədqiqatlar: perspektivlər” beynəlxalq konfrans , 2016.

39.Bağırova Sevinc Ramix qızı “Rusiyanın Qafqaz siyasətində erməni amili” //Ulu Öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər. Beynəlxalq elmi konfransın materialları 2 hissədə, I hissə 3-5 may 2016-cı il Bakı.

 1. Hüseynova Rimunə Zakir qızı “Azərbaycan-Türkiyə ticarət-iqtisadi əlaqələrin inkişafında H.Əliyevin rolu 1993-2003 cü illər”// Gənc alimlərin I Beynəlxalq Elmi konfrans, Gəncə 2016.
 2. Tağıyev Şahin “Cəbhədə qələbələrimiz məktəbli-gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsiindən başlanır”. // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Təhsilin kurikulumları: praktik tətbiqlər”  mövzusunda Respublika konfransın materialları (13 aprel 2016), Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı,  2016, s.12-15.
 3. Məmmədova G.R. “Pedaqogikanın anlayış terminologiya sisteminin təkmilləşdrilməsi” // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Təhsilin kurikulumları: praktik tətbiqlər”  mövzusunda Respublika konfransın materialları (13 aprel 2016), Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı,  2016, s.43-45.
 4. Nağıyeva Lamiyə “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan dilinin saflığı uğrunda mübarizədə”  “Molla Nəsrəddin” jurnalının rolu” // “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları. Bakı, 8-9 sentyabr, 2016-cı il
 5. Pirverdiyeva Göyçək “Fənlərin inteqrasiyasını reallaşdırmağın elmi-pedaqoji xüsusiyyətləri”.// Heydər Əliyev 93. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. 04 may 2016-cı il. Naxşıvan, NMİ, 2016, səh.114-117.
 6. Pirverdiyeva Göyçək“İbtidai siniflərdə fənlərarası inteqrasiyanın reallaşdırılması”. // Təhsil Nazirliyi Gənc Tədqiqtçıların XX Respublika Elmi Konfransının materiallari. Bakı, 2016.
 7. Bağırzadə Cavid Vəkil oğlu “Qarabağ bölgəsinin bəzi ilk orta əsr şəhərləri haqqında” // Bakı Slavyan Universiteti “Ulu Öndər Heydər Əliyevin irsində multikultural tolerant dəyərlər” Beynəlxalq elmi konfransın materailları, I hissə, Bakı 2016.
 8. 47. Pirverdiyeva Göyçək “Fənlərarası əlaqə məktəblilərin hərbi xidmətə hazırlanmasında başlıca vasitələrdən biridir” // “Azərbaycan təhsil sisteminin prioritetləri: müasir yanaşmalar” mövzusunda beynəlxalq konfrans. Naxçıvan 25 noyabr 2016-cı il. Bakı, AzTP-nin nəşriyyatı, 2016.
 9. Məmmədova A.R. “Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında özünütərbiyənin rolu”  // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Təhsilin kurikulumları: praktik tətbiqlər”  mövzusunda Respublika konfransın materialları (13 aprel 2016), Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı,  2016, s.41-43.
 10. Nəbiyeva T. Ə. “Milli qürurluluq anlayışının mahiyyət və məzmunu ilə bağlı məktəbli mühakimələri” // “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. 20 may 2016-cı il. Bakı, Mütərcim, 2016.

50.Kərimova H.Q. Pedaqoji prosesdə təlimin qanun və qanunauyğunluqlarının nəzərə alınmasının keyfiyyətə təsiri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Beynəlxalq konfrans, Bakı, 2016.

51.Kərimova H.Q. İbtidai siniflərdə müəllim və şagird əməkdaşlığının məzmununa dair // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Təhsilin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans, Naxçıvan, 2016.

 1. M.İ.Həsənov.Samux-Tuqay meşəsi. “Müasir kimya və biologiyanın ” X.V.Abbasova antual problemləri. “Beynəlxalq konfrans” . III hissə 12-13 may, 2016 səh 5.

53.V.S.Novruzov,T.Qasımov.The systematic analysis of moss families in Western part of Azerbaijan. International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity. Conference Program. October 2-4, 2016. Baku, Azerbaijan. Səh.109.

54.M.Ş.Sadıxova. Heyvandarlıq istiqamətli fermer təsərrüfatları –emal müəssisəsi sisteminin funksional modeli. ADAU. 8-Beynəlxalq Elmi –Praktik konfransın materialları 03-04 oktyabr 2016. Gəncə II cild, səh. 293-295.

 1. T.Z.Verdiyeva “Yemlərin xırdalanmasında  məhsuldarlığın və gücün xırdalanma dərəcəsindən aslılığı” ADAU. 8-ci Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları, II cild, (03-04 oktyabr, 2016) Gəncə, 2016, səh 239-242.
 2. İ.V.Musazadə, F.Ş.Əhmədova, Ə.Ə. Aslanov. “Tərkibdən asılı termomaqnit  emalın Co əsaslı amorf materialların maqnit xassələrinə təsiri”. “Metallar Fizikasının Müasir Problemləri” V Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans, 10-11 iyun, 2016, Bakı, Azərbaycan, c.262-266

57.S.T.Hüseynov. Sankt-Peterburq Dövlət Iqtisad Universitetində informasiya kommunikasiya texnologiyası sahəsində “Wolfram Technology” adlı beynəlxalq konfransının materialları: http://www.wolfram.com/events/ technology­ conference­ru/2016/.

 1. 58. S.T.Huseynov. The Influence and Role of CAE and Computer Mathematics in Engineering Education, The 10-th International Conference on Application of Information and Communication Technologiesç AICT-2016, Baku, Azerbaijan, 15-17 October, Conference Proceedings, pg. 704-708, 2016.

59.S.S.Orucova. Riyaziyyat dərslərində elektron vasitələrdən və multimediya proqramlarından istifadə. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Gənc Tədqiqatcıların  XX Elmi Konfransı, 24-25 may 2016-cı il.

60.F.M.Zeynallı. “Qeyri-lokal şərtli tənliklərlə təsvir olunan optimal idarəetmə məsələsində kvazi məxsusi idarəedicilər” SDU,  Beynəlxalq konfrans. 2016 ( çapdadır) .

 1. Bayramova S. “Müəllim hazırlığının pedaqoji və psixoloji əsasları”. Beynəlxaq konfrans matereallar, APPU, Bakı, 4-5 may 2016.
 2. V. R.Veysəlova “Gəncəbasar bölgəsi əhalisinin ənənəvi xalq yeməkləri” (XIX-XX əsrin əvvəlləri) “Ulu Öndər H.Əliyevİrsində multikultural və Tolerant dəyərlər” Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı-2016
 3. E.A.Musayev “Heydər Əliyevin Milli DövlətçilikStrategiyasında  Gənclər siyasəti Müstəqilliyin illərində Azərbaycanın sosial- iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt.2016.
 4. 64.A. “Heydər Əliyev Azərbaycan Regional və Beynəlxalq əməkdaşlığın İstiqamətlərinin Banisidir”. Müstəqilliyin illərində Azərbaycanın sosial- iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt, 2016.
 5. İlyasova İ. Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində Fransa ilə münasibətlər. Müstəqilliyin illərində Azərbaycanın sosial- iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt.2016.
 6. G.Mustafayeva- “Qarabağ problemi Azərbaycan Böyük Britaniya münasibətlərində” Müstəqilliyin illərində Azərbaycanın sosial- iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf  Respublika  Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt.2016.

67.N.M.Hacıyev- 1.“Azərbaycan-Belçika Krallığı münasibətləri müstəqilliyin ilk illərində” Müstəqilliyin illərində Azərbaycanın sosial- iqtisadi, siyasi və mədəni inkişaf Respublika Elmi Konfransının materialları. Sumqayıt.2016.

 1. N. M. Hacıyeva “XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Dərbənd şəhərinin incəsənət  sahələri  və onları inkişaf xüsusiyyətləri” Gənc alimlərin Beynəlxalq  Elmi Konfransının materialları. Gəncə  2016.
 2. N.N. İsmayılzadə, S.Z. Əhmədovanın  “ Simposium  on  EuroAsian  Biodiversity (SEAB-2016) Antalya -2016 ”.

70.N.N. İsmayılzadə, S.Z. Əhmədovanın  “Müasir Biologiya və  kimyanın aktual  problemləri  Elmi –praktik  konfrans  GDU-2016 ”  və s.

 1. 71. V. F. Məmmədova “Принципы современного подхода к экологи чес кому формированию антропогенного загрязнения водоемов и почв”. Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. Gəncə 12-13 may 2016,  IV hissə. Səh.69-74. 5 səh
 2. Həsənova Emilya Mamed qızıTəsviri incəsənət dərslərində V-VII sinif şagirdlərinin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi” – Beynəlxalq konfransın materialları Bakı-2016,

 

Universitetin əməkdaşlarının 2016-cı  ildə simpoziumlarda və konqreslərdə iştirakı“TEZİSLƏR

 

 1. L.N.Tolstoy yaradıcılığında ilk iqtibas və tərcümələrin Azərbaycan uşaq nəsrinin təşəkkülünə təsiri. Məqalə. Qafqaz Universiteti. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı III Beynəlxalq Uşaq Ədəbiyyatı Simpoziumu, Bakı, 21-23 aprel, 2016, 5.0 səh.
 2. 1940-50-ci illər Azərbaycan uşaq nəsrinin xarakterik xüsusiyyətləri. Tezis.

3.S.M.Qənizadənin nəsrində mənəvi əxlaqi problemlərin və uşaq həyatının bədii əksi. Tezis. Bakı, 2016, 3.0 səh.

 1. A. Əhmədova “Azərbaycan dilində ismin müxtəlif hallarında işlənən qoşmalar”. Gəncə Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq konfransı. Bakı, 2016
 2. A.Əhmədova ”Kitabi Dədə Qorqud Ortaq türk abidəsi kimi”. V Dünya Türk Forumu, İstanbul – 2016, TASAM
 3. A. Əhmədova “Qədim Gəncə abidələri”. Gənclərin Beynəlxalq formu, Gəncə-2016
 4. A.Əhmədova “Haqqında – haqda qoşmasının funksiyaları”. Beynəlxalq konfrans, SDU, Sumqayıt – 2016
 5. Sevinc Qənbərova.  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı 2016, Gəncə şəhər icra hakimiyyəti. “XXI əsrdə dünya elminin inteqrasiya prosesləri” Gənclərin Beynəlxalq Elmi Forumu.10-14 oktyabr, 2016

9.Məhərrəm Orucov  “Fransız mənşəli terminlərin mənimsənilməsi prosesi” Terminalogiya məsələləri jurnalı 2016 N1 Səh 171-178,

 1. Məhərrəm Orucov “Xarici dillərin tədrisində etimologi dubeletik və “tərcümənin”yalançı dostları məqamı fransız mənşəli terminlərin nümunəsində” Konfrans Respubilka ADU xarixi dillər tədrisinin müasir problemlərin Respubilka Elmi Praktik konfrans materualı 5-6 may 2016 3 səhifə tezis
 2. Məhərrəm Orucov “К Вопросу лингворагматических  особеноностях  термиенов французского происхождения в азербайджанскои языке» Вестник Казаксого Национального Университета им Аль Фараби Серия филологии 2016 №1.

12.Məhərrəmova S.H.  Uşaqların məktəb təliminə hazırlanmasının başlıca xüsusiyyətləri // NML “H.Əliyev 93 Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. (tezis) 04 may 2016. (səh. 166-169).

13.M.T.Qazıyev, F.V.Rzayeva.Soğan bitkisinin torpaqdan qida elementlərini mənimsəməsi. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres IV hissə. 12-13 may, 2016. səh

14.V.S.Novruzov, F.M.İsayeva.Bəzi sənaye şəhərlərinin (Qazax, Daşkəsən) lixenobiotan və poletorantlığı. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016.  səh 4.

15.V.S.Novruzov, V.Mustafayeva.Göyəmin (Prunus spinosa L.) müqayisəli morfoloji-anatomik quruluş xüsusiyyətlərinin filogenetik əhəmiyyəti və mühafizəsi. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh

16.A.M.Əsgərov, L.N.Verdiyeva.Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq hissəsində yayılan qıjıkimilərin (Pteridophyta) tansonomik tərkibi. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 8.

 1. 17. M.İsmayıova, Ü.V.Bayramova.Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq hissəsinin bəzi yarğanlarının flora biomüxtəlifliyi. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 5.
 2. 18. A.A.Bayramova.Eldar Şamlığı Dövlət Təbiət Qoruğunun Səhra bitkiliyi. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh
 3. 19. Quliyeva K.Z, Nəbiyev K.Kiçik Qafqazın yüksək dağlığında bəzi yabanı taxılların mövsümü dinamikası. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 4.
 4. 20. Aslanova Y.A.Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq hissəsinin qaya və töküntü bitkiliyinin biomorfoloji təhlili. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 4
 5. 21. Abbasov İ.M, Bayramova A.A, Yusifov C.Ə.Qlobal istiləşmənin Bozdağ massivində flora və faunaya təsiri. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh
 6. 22. Qasımov T.P, Novruzov V.S, Məmmədova A.V.Azərbaycanda Pothiaceae fəsiləsinin növləri. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 4.
 7. 23. Quliyeva G.M, Cavadova E.F.Kiçik Qafqazın Şimal-Şərq hissəsinin subasar və bataqlıqlaşmış çəmənlərinin bitki örtüyü. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 4.
 8. 24. Əsgərova A.Kiçik Qafqazın Şimal-Şərqində yayılan geofit bitkilərin sistematikası təhlili. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 5.
 9. 25. Axundova S, Qasımov H.Xaşa (Onobrychis Mill.) cinsi nümayəndələrinin əhəmiyyətinə dair. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 4.
 10. 26. Mirzəyeva F, Əliyeva A.Möcüzəli alginatlar. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 2.
 11. 27. Nəbiyeva N.D, Novruzov V.S.Nar bitkisinin çiliklərlə çoxaldılmasında boy maddəsinin təsirinin öyrənilməsi. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres III hissə. 12-13 may, 2016. səh 5.
 12. Cəlilova S.Q, Qarayev Z.Ö, Cavadov Z.S, Muradova S.A.Xırda Zirə (Anis) bitkisi və ondan almış yağın antimikrob təsiri. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres IV hissə. 12-13 may, 2016. s
 13. 29. Əliyeva A.Ə.Səpin müddətinin, əkin sxeminin və gübrələrinin sayının dən məhsulunun keyfiyyətinə təsiri. “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres IV hissə. 12-13 may, 2016. səh 7.
 14. 30. Гусейнзаде А.С.Исследование влияния фотоингибирования и восстановления ФС 2 на показатели замедленной флуоресценции хл а в  листьях  пшеницы в процессе биогенеза. . “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”. Beynəlxalq konqres IV hissə. 12-13 may, 2016. səh 5 .

 

TOMSON RÖYTER  jurnalına VERİLƏN  MƏQALƏLƏR

 

1.Tağıyev Şahin “Orta ümumtəhsil məktəblərində fənlərin inteq ra siya sını reallaşdırmağın elmi-pedaqoji və psixoloji əsasları” // Tomson Röyter jurnalına, 11 səhifə, 2016.

 1. Bayram Apoyev –    Вопросы физического воспитания в творчестве

Низами Гянджави (Tomson Röyter jurnalında çapda). 2016.

3.Bayram Apoyev “ О торонимах в творчестве Низами Гянджави (Tomson Röyter jurnalında çapda). 2016.

 1. Ramin Rzayev, Faig Agaev, Musa Agamaliyev, Vasif Hasanov – Overcoming of semantic uncertainty in criterion concepts of a procedural law based on using fuzzy inferences. Procedia Computer Science, Vol. 102, pp. 209-216, 2016 (Bu məqalə Thomson Reuters-a məxsus olan Web of Science bazasına daxil edilmişdir)
 2. Məmmədov Şaiq Murtuzəli, Tomas Röyters jurnalında “Gəncə darvazaları tədqiqi tarixinə dair”.
 3. Rüstəmova Leyla  “İbtidai siniflərdə həyat bilgisi fənninin təsviri incəsənət və musiqilə inteqrasiyasının mahiyyəti və əhəmiyyəti” Thomson Reuters jurnalı ABŞ
 4. Гулиуев Тельман «Оммониа сложных слов и фразеологизмов ( на материале русского и Азербайджанского языков)»  журнал импакт факторов  10 стр. 2016.

 

PROQRAMLAR

1.prof. M.Yusifov. Linqvistik tipologiya. Fənn proqramı. Bakı, 2016. 2 c.v.

 1. 2. prof. M.Yusifov. Klassik poeziya dili. Fənn proqramı. Bakı, 2016. 4 c.v.
 2. 3. prof. M.Yusifov. Müasir Azərbaycan dili (fonetika). Fənn proqramı. Bakı, 2016. 1,0 c.v.

4.A. Əhmədli “ Ящали ъоьрафийасы. Програм. Бакалавр пилляси цчцн. 2016, Gəncə.

5.Arifə Əhmədli “Азярбайъанда ящалинин мяскунлашма проблемляри”. Маэистр пилляси цчцн програм. 2016, Gəncə.

 1. Rəhimov Mehdi “İngilis  dilinin  müqayisəli  qrammatikası ”  (bakalavr)  TN qrifi ilə əmr  № 649
 2. Rəhimov Mehdi  “Ümumi  dilçilik”  (bakalavr)TN qrifi ilə əmr  № 649
 3. Rəhimov Mehdi  “Dilçilik  tarixi   və  inkişafı” (maqistr)TN qrifi ilə əmr  № 649
 4. Prof. Tağıyev Ş.T.“Ümumi pedaqogika” (Magistr təhsil pilləsi üçün fənn proqramı) // Bakı, Mütərcim, 2016, 32 s.
 5. Prof. Tağıyev Ş.T. “Müqayisəli pedaqogika” (Magistr təhsil pilləsi üçün fənn proqramı) // Bakı, Mütərcim, 2016, 29 s.
 6. Hacıyeva K.H. “Korreksion pedaqogika”. Universitetlərin pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə magistratura təhsil səviyyəsi üçün fənn proqramı. Bakı, Mütərcim, 2016, (müştərək)
 7. Məmmədova G.R. “Azərbaycandaməktəb və pedaqoji fikir tarixi” (Fənn proqramı) // Bakı, Mütərcim, 2016, 18 s. (müştərək)
 8. Məmmədova G.R. “Ümumi pedaqogika” (Maqistratura pilləsi üçün fənn proqramı) // Bakı, Mütərcim, 2016, 34 s. (müştərək)
 9. 14. Məmmədova G.R. “Müqayisəli pedaqogika” (Maqistratura pilləsi üçün fənn proqramı) // Bakı, Mütərcim, 2016. (müştərək)
 10. 1 Nağıyeva L.N.  “Korreksion pedaqogika”. Universitetlərin pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi ixtisası üzrə magistratura təhsil səviyyəsi üçün fənn proqramı. Bakı, Mütərcim, 2016, (müştərək)

16.B/m. Pirverdiyeva  G.İ.- 1) Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikir tarixi (Magistr təhsil pilləsi üçün fənn proqramı). Bakı, Mütərcim,  2016. (müştərək)

17.Zülalə Aslanova “Yeni pedaqoji təfəkkür və ona psixoloji yanaşmanın əsasları” Magistr pilləsi üçün (AMMEF) proqram. Gəncə, 2016, s.16.(C.İbrahimov ilə birgə)

18.Zülalə Aslanova “Psixologiya” (qeyri-ixtisas fakültələrin bakalavr pilləsi üçün). Proqram. Gəncə, 2016. (b/m İ.Məmmədov ilə birgə)

19.Zülalə Aslanova “Uşaq fəaliyyətinin psixologiyası” (magistr pilləsi üçün). Proqram. Gəncə, 2016. (dos. T.Ələkbərov ilə birgə)

 1. Zülalə Aslanova “Tərbiyə və özünütərbiyə psixologiyası”. Magistr pilləsi üçün proqram. Gəncə, 2016.
 2. “Təlim fəaliyyətinin optimallaşması”. Bakalavr pilləsi üçün proqram. Gəncə 2016.
 3. Məmmədova Pərvanə “Psixoanaliz”. Bokalavr pilləsi üçün proqram.  Gəncə, 2016.
 4. Məmmədov Mərdan “Heykəltəraşlıq plastik anatomiya ilə” fənn proqramı
 5. Məmmədov Mərdan  “Bədii hörmə və toxuma” fənn proqramı
 6. Məmmədov Mərdan “Mozaika” fənn proqramı
 7. Məmmədov  Mərdan “Vitraj” fənn proqramı

 

 

DƏRSLİKLƏR

 

1.Ilyaslı T.M., Sadıqov F.M., Yusibov Y.Ə., Babanlı M.B.  “Fiziki-kimyəvi analizin əsasları”  Ali məktəblər üçün dəslik,  Azərbaycan nəşr,  2015, 248s

2.prof. M.Yusifov. “Linqvistik tipologiya”. Dərslik. Bakı,”Elm və təhsil”.2016.10 ç.v

 1. 3. A.Nağdalıyev.  “Müasir Azərbaycan dili”,  (Dərslik). Gəncə, 2016, 28,1 ç.v.
 2. dos. Qasımov İ. İ., İsgəndərova S. “Deformasiya  olunan bərk cismin mexanizmi ”. dərslik, 2016.
 3. Məmmədova Aynur “Üzvi kimyanın nəzəri əsasları”, dərslik, Gəncə, 2016.

DƏRS VƏSAİTLƏRİ

1.Hacıyeva Nəsibə “Азярбайъанын тябии шяраити вя ещтийатынын гиймятляндирилмяси”. Дярс  вясаити, 2016, Gəncə.

 1. Məmmədova G.R. “Müqayisəli pedaqogika” (Maqistratura pilləsi üçün dərs vəsaiti) // Bakı, Mütərcim, 2016. (müştərək)

3.F.H.Məmmədov, M.T.Əliyeva, N.Q.Məmmədova. “Riyazi proqramlaşdırma. Xətti proqramlaşdırmadan praktikum.” Dərs vəsaiti. GDU nəşriyyatı, 2016, 135 səh.

 1. Babayeva Alvina “Psixologiya”. Dərs vəsaiti. Gəncə, 2016.
 2. Əliyeva Zahirə “İngilis dili” , dərs vəsaiti, 2016.

6.Ağayeva Elfira  “Gen mühəndisliyinin əsasları”, dərs vəsaiti, 2016.

 1. Quliyev Ə.,  Neymətov N. “Riyazi məntiq” , dərs vəsaiti, 2016.
 2. İbrahimli S. “Üzvi sintez və onun nəzəri məsələləri”, dərs vəsait, 2016.
 3. Heydərova E., Əhmədova K., Ələkbərova K. “Rus dili”, dərs vəsaiti, 2016.

10.Tağıyev C., Hacıyev E., Abdullayeva  R. “Ahıllarla sosial iş”, dərs vəsaiti, 2016.

 1. Aöayev İ.,Haqverdiyev İ. “Fiziki tərbiyə dərslərinin təşkili və keçirilməsi metodikası”  dərs vəsaiti, 2016.
 2. Qasımov İ., İsgəndərova S., Quliyev N. “Avtomatikanın əsasları”, dərs vəsaiti, 2016.
 3. Əhmədova S., Ələkbərova Z., Qasımova  F., Nuriyev R. “Ekologiya”,

METODİK VƏSAİTLƏR

1.Hacıyeva Nəsibə “Материк вя океанларын физики ъоьрафийасы”. Методик вясаит, 2016, Gəncə . 

2.Məmmədov Mərdan Mürsəl oğlu-dosent. “Təsviri incəsənətin tədrisi metodikasına dair” – Metodik tövsiyyə  Gəncə Dövlət Universiteti tərəfindən qrif verilmişdir.

 1. Ağamirov Cahan “Eski Azərbaycan yazısı” Metodik tövsiyyə  Gəncə Dövlət Universiteti tərəfindən qrif verilmişdir.

MONOQRAFİYALAR

 1.  Rəhimov Mehdi “Amerikanizm-Frazeologizmlərin Linq vokul turoloji xüsusiyyətləri”, Elm və təhsil, Bakı-2016
 2. Z.Cavadova “Nizami Gəncəvinin əsərlərində insanın mənəvi təkamülünün psixoloji konsepsiyası”. Monoqrafiya. Bakı: Elm və təhsil, 2016.
 3.  prof. Xəlil Yusifli  “Ренессанс и Низами Гянджеви”, Bakı, Nurlan, 2016 – 300 səh.
 4.  prof. Xəlil Yusifli: C.Qəhrəmanov, K.Allahyarov, “Nizami Gəncəvi əsərlərinin əlyazmaları dünya kitab xəzinələrində” (rus və Azərbaycan dillərində). Gəncə, Elm, 2016, 244 səh