Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası müəllimləri tərəfindən tanışlıq dərsləri təşkil edilmişdir

28.04.2022-ci il tarixində Magistratura şöbəsində 2022-2023 tədris ilində Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası II kursunda keçiriləcək seçmə fənlərin müəyyənləşdirilməsi üçün Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı kafedrası müəllimləri tərəfindən tanışlıq dərsləri təşkil edilmişdir:

Dos. Qivami Qazıyev: “Nizami məktəbi”

Dos. Nazəndə Hacıyeva: “Azərbaycanın şeir vəznləri”

Yekunda seçmə fənnlərin tələbələr tərəfindən müəyyənləşdirilməsi üçün onlara blütenlər paylanmışdır və nəticələr müvafiq protokolda qeyd olunmuşdur.