İnformatika və cəbr kafedrası müəllimləri tərəfindən tanışlıq dərsləri təşkil edilmişdir

29.04.2022-ci il tarixində Magistratura şöbəsində 2022-2023 tədris ilində Cəbr və topologiya ixtisası II kursunda keçiriləcək seçmə fənlərin müəyyənləşdirilməsi üçün İnformatika və cəbr kafedrası müəllimləri tərəfindən tanışlıq dərsləri təşkil edilmişdir:

Dos. İlqar Cabbarov: “Kommutativ cəbrin problemləri”

Dos. Nərgiz Tağıyeva “Modullar və ayrıla bilən formalar”

Yekunda seçmə fənnlərin tələbələr tərəfindən müəyyənləşdirilməsi üçün onlara blütenlər paylanmışdır və nəticələr müvafiq protokolda qeyd olunmuşdur.