“Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində uşaqların fəaliyyətinin monitorinqi və diaqnostikası ” mövzusunda açıq dərs keçirildi

23.12.2022 сi il tarixdə Magistratura şöbəsində Sosial pedaqogika ixtisasının I kursunda pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor Eminli Tovuz Bəxtiyar qızının “Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələrində uşaqların fəaliyyətinin monitorinqi və diaqnostikası ” mövzusunda açıq dərsi keçirildi, Mühazirədə professor Şahin Tağıyev, tədris işləri üzrə prorektor Şahin Xurşudov, magistratura şöbəsinin müdiri Emin Yaqubov, dos.G.Məmmədova, ped.uzrə fəlsəfə doktoru, b/m L.Hacimuradova, ped.uzrə fəlsəfə doktoru, b/m T.Nəbiyeva, b/m G.Pirverdiyeva, b/m U.Məmmədova, b/m B. Abbasova iştirak edirdilər.