ƏZİZ MÜƏLLİMLƏR VƏ TƏLƏBƏLƏR!

OBYEKTİV SƏBƏBLƏRDƏN İNTERNETİN YAYIM SÜRƏTİNDƏ YARANMIŞ MÜVƏQQƏTİ PROBLEMLƏ ƏLAQƏDAR OLARAQ GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ MİCROSOFT TEAMS PLATFORMASINDA TƏŞKİL EDİLMİŞ ONLİNE DƏRSLƏR 02.10.2020-Cİ İL TARİXƏDƏK DAYANDIRILIR.

ƏLAVƏ MƏLUMAT VERİLƏCƏK.