Arxiv şöbəsi

Arxiv şöbəsində müəssisə, təşkilat və idarələrdə arxiv işinin aparılması, sənədlərin qəbulu,qeydiyyatı, sistemləşdirilməsi, mühafizəsi və istifadə olunması işləri aparılır. Universitetin bütün struktur bölmələrindən arxivə sənəd qəbul olunur. Bəzi işlənmə əhəmiyyəti itirilmiş sənədlər nomenklatura əsasında universitetin ekspert komissiyasının razılığı ilə ləğv olunur və bütün bu işlərə arxiv müdirinin rəhbərliyi ilə nəzarət edilir.

Rauf Telman oğlu Nağıyev –Arxiv şöbəsinin müdiri

1969-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1987-ci il tarixində əyani təhsil  üzrə  H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunun  (İndiki Gəncə Dövlət Universiteti ) ÜTF və əmək ixtisasına qəbul  olub. 1988-90-cı illərdə hərbi xidmətdə olmuş, 1994-cü ildə universiteti bitirmişdir. 1995-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Arxiv şöbəsində arxiv işçisi vəzifəsində fəaliyyət göstərmiş, 2014-cü ildən arxiv müdiri vəzifəsində işləyir və ali təhsillidir.


Xəyalə Şəmməd qızı Nəsibova – Arxivçi