BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANS YEKUNLAŞDI

Gəncə Dövlət Universitetində Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir kimya və biologiyanın aktual problemləri”  mövzusunda  iki günlük  beynəlxalq elmi-praktiki konfrans öz işini yekunlaşdırdı.

Bu iki günlük konfrans məzmun etibarı ilə digər konfranslardan əsaslı surətdə fərqləndi. Yaranmış xoş təəssürat bəlkə də günlərlə davam edəcəkdir. Konfransın təşkili, keçirilməsi, mövzuların dinlənilməsi, elmi müzakirələr, fikir mübadilələri, xarici qonaqların təəssüratı, ən vacibi isə insanların bir-birinə münasibəti  yaddaşlara həkk olunacaqdır.

Bu adi konftans deyildi. Buradakı yüksək elmi etika, alim mədəniyyəti, təhsilimizin inkişafına diqqət, məsuliyyət hissi, bir də müxtəlif dilli insanların bir-birinə yaxınlaşması, elmi-mədəni əlaqələrin inlişaf etdirilməsi, dostluq münasibətlərinin dərinləşməsi  Gəncə Dövlət Universitetinin, onun rəhbərliyinin  böyük amallarından xəbər verirdi. Bütün iştirakçılar məhz bu məsələlərdən ürəkdolusu danışırdılar.