Elmi xəbərlər

Elmi xəbərlər 2022-ci il I hissə

Elmi xəbərlər 2022-ci il II hissə


ELMİ XƏBƏRLƏR

2021-ci il

I hissə

ELMİ XƏBƏRLƏR

2021-ci il

II hissə