Elmi xəbərlər

Elmi xəbərlər 2024-cü il I hissə


Elmi xəbərlər 2023-cü il IV hissə


Elmi xəbərlər 2023-cü il III hissə


Elmi xəbərlər 2023-cü il II hissə


Elmi xəbərlər 2023-cü il I hissə


Elmi xəbərlər 2022-ci il I hissə


Elmi xəbərlər 2022-ci il II hissə


Elmi xəbərlər 2022-ci il III hissə


ELMİ XƏBƏRLƏR

2021-ci il

I hissə

ELMİ XƏBƏRLƏR

2021-ci il

II hissə