Gəncə Dövlət Universiteti haqqında məlumatlar

29 noyabr 2014-cü il tarixdə  Xəbərinfo.com saytında Gəncə Dövlət Universiteti  haqqında “Gəncə Dövlət Universitetində yeni texnologiya”, “Gəncə Dövlət Universitetində açıq dərs”, “Gəncə Dövlət Universitetində kitab təqdimatı”, “Gəncə Dövlət Universitetində  yeni laboratoriyanın açılışı” başlıqlar altında geniş məlumatlar verilmişdir.

Gəncə Dövlət Universitetinin mətbuat xidməti