DİQQƏT! DİQQƏT! DİQQƏT!

GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN MAGİSTRATURA SƏVİYYƏSİNƏ QƏBUL OLUNAN BAKALAVRLARIN NƏZƏRİNƏ!

Bildiyiniz kimi bakalavrların qeydiyyatı iyulun 15-dək davam edəcək və bu proses  universitetimiz  tərəfindən  onlayn  qaydada  həyata  keçirilir. Qeyd  olunan müddətdə sənədləri təqdim etməyən və onlayn qeydiyyatdan keçməyən bakalavrlar magistratura səviyyəsinə qəbul olunanlar siyahısından xaric ediləcəklər. Bunu nəzərə alaraq vaxt itirmədən qeydiyyatdan keçməyiniz tövsiyyə olunur.

GDU-nun rektorluğu.