Görkəmli yazıçı, böyük alim Mir Cəlal Paşayev Azərbaycan ədəbiyyatının və təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərib

Azərbaycan elminin, ədəbiyyatının və təhsilinin inkişafında misilsiz xidmətlər göstərmiş görkəmli alim, yazıçı və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasından 115 il ötür.
    Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev 1908-ci il aprelin 26-da Cənubi Azərbaycanın Ərdəbil vilayətində dünyaya göz açıb. Kiçik yaşlarında atası Gəncəyə köçdüyündən uşaqlığını burada keçirib.
    Yazıçı kimi 1928-ci ildə ədəbiyyata gələn Mir Cəlal Paşayev elə həmin ildə də ilk tədqiqat əsərini yazıb.

     Könüllərə yanğı salmış “Bir gəncin manifesti” əsəri, zəmanənin güzgüsü olan hekayələri klassik bədii nümunələr kimi ədəbiyyat tariximizin səhifələrində müəllifinə əbədiyaşarlıq qazandırıb. Yuxusuz gecələrinin, gərgin zəhmətinin bəhrəsi olan ,,Füzuli sənətkarlığı”, ,,XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azərbaycanda ədəbi məktəblər (1905-1917)”, ,,Ədəbiyyatşünaslığın əsasları” adlı fundamental əsərləri ədəbiyyatşünaslıq elminin qızıl nüsxələrindəndir.
      Mir Cəlal Paşayev görkəmli nasir kimi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində öz layiqli və şərəfli yerini tutub. ,,Bir gəncin manifesti” əsəri çapdan çıxanda onun heç 30 yaşı yox idi. 1928-ci ildə mətbuatda ilk şeirləri (,,Dənizin cinayəti”, ,,Ananın vəsiyyəti”, ,,Müxbir”) çap olunub. 1930-cu ildən etibarən hekayələr yazıb. O dövrün ,,Şərq qadını”, ,,Gənc işçi”, ,,İnqilab və mədəniyyət”, ,,Ədəbiyyat qəzeti” kimi nüfuzlu nəşrlərində ,,Doktor Cinayətov”, ,,İfşa”, ,,Mərkəz adamı”, ,,Naxələf”, ,,Bostan oğrusu”, ,,Qüdrət nümayişi”, ,,İstifadə”, ,,Dəzgah qızı”, ,,Heyrət”  və.s hekayələrini çap etdirib. 1932-ci ildə ,,Sağlam yollarda”, 1935-ci ildə ,,Boy” adlı ilk oçerklər və novellalar kitabları çap olunub.

      Yazıçı altı roman qələmə alıb. Onların arasında ,,Bir gəncin manifesti”, ,,Dirilən adam”, ,,Yolumuz harayadır” keçmişdən, ,,Açıq kitab”, ,,Yaşıdlarım” və ,,Yeni şəhər” isə müasir həyatdan bəhs edir.
      Mir Cəlal Paşayev 1940-cı ildə ,,Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” əsərinə görə filologiya elmləri namizədi, 1947-ci ildə isə ,,Azərbaycanda ədəbi məktəblər” əsərinə görə filologiya elmləri doktoru, alimlik dərəcələrini alıb.
      Görkəmli yazıçı, alim, pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin əsərləri bir çox xarici dillərə tərcümə edilib, onun əsərləri müxtəlif ölkələrin oxucularında sonsuz maraq doğurub.

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr xidməti