KADRLAR ŞÖBƏSİ

Kadrlar şöbəsinin kollektivi. 2017-ci il

Müəssisənin iqtisadi və sosial inkişaf planlarının əsasında kadrlara tələbatın müəyyənləşdirilməsi və proqnozlaşdırılması işində iştirak edir. İşdən azad olunma, bir işdən digərinə köçürülmə ilə əlaqədar müraciət edən təhsil işçilərini qəbul edir, kadrların yerləşdirilməsi və onlardan düzgün istifadə olunması məsələlərini nəzarətdə saxlayır. Müəssisə rəhbəri ilə birlikdə gənc mütəxəssislərin işlə təmin olunması, staj keçməsi ilə məşğul olur. Həmkarlar təşkilatı ilə birlikdə müəssisə işçilərinə və onların ailələrinə pensiya təyin etmək üçün zəruri olan sənədlərin hazırlanmasını və sosial təminat orqanlarına verilməsini, kadrlar üzrə inspektorlarla metodiki rəhbərliyi həyata keçirir, onlarla bağlı qərar, əmr və göstərişlərin bölmə rəhbərləri tərəfindən icra olunmasına nəzarət edir. Bütün kateqoriyalardan olan kadrlarla işlərin forma və metodlarının təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər görür. Kadrlarla işlərin yekunlarını öyrənir və ümumiləşdirir, kadr axıcılığının, üzrsüz iş buraxma hallarının səbəblərini və başqa əmək intizamı pozuntularını təhlil edir, aşkar olunmuş nöqsanların arada qaldırılması haqqında təkliflər hazırlayır, məzuniyyət qrafikinin  tərtibi və yerinə yetirilməsini təşkil edir.

Ünvan: Heydər Əliyev pr., 429

Telefon: (+99422 ) 256-32-38

E-mail: gdukadrlarsobesi@gmail.com

 

Gülcöhrə Tağı qızı Tağıyeva şöbə müdiri

1950-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1986-cı ildə  Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika ixtisasını bitirib. 2000-ci ildən kadrlar şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.

Məlahət Bəhram qızı İbrahimova – kadrlar üzrə mütəxəssis

1956-cı ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1980-ci ildə  Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirib. 1974-cü ildən kadrlar şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışır.

Nəzirə Zülfüqar qızı Məmmədova – inspektor

1962-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə  Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitunun Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını bitirib. 1970-ci ildən kadrlar şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışır.

Azadə Saleh qızı Əsgərova – inspektor

1963-cü ildə Samux rayonunda anadan olub. 1985-ci ildə  Gəncə politexnik texnikumunu bitirib. 2001-ci ildən kadrlar şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışır.

Günel Rza qızı Ramazanova – inspektor

1982-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 2003-cü ildə  Azərbaycan Beynəlxalq  İnstitutunun  İbtidai təhsilin metodikası və pedaqigikası ixtisasını bitirib. 2006-cı ildən kadrlar şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışır.

Leyla Ramiz qızı Quliyeva – operator

1985-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. 2003-cü ildə  Gəncə şəhər 1 saylı peşə litseyini bitirib. 2007-ci ildən kadrlar şöbəsində inspektor vəzifəsində çalışır.