KOLLEKTİV ANIM GÜNÜNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR

12 dekabr 2016-cı il tarixdə Gəncə şəhərində Azərbaycan xalqının tarixində və taleyüklü məsələlərin həllində müstəsna xidmətləri olan, xalqının Ümummilli lideri adını qazanmış görkəmli dövlət xadimi, dünya miqyaslı siyasətçi Heydər Əliyevin “Anım günü” olmuşdur. Rəhbərin əzəmətli heykəli önünə toplaşmış minlərlə sakinlərin arasında Gəncə Dövlət Universitetinin də kollektivi öz vicdani borcunu yerinə yetirmişlər.  Rektorp rofessor Yusif Yusibov başda olmaqla Ulu öndərin heykəli önünə  gül dəstələri qoyub bu əzəmətin qarşısında baş əymişlər.