“Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” adlı Beynəlxalq elmi konfrans

03-04 may 2024-cü  ildə Gəncə Dövlət Universitetində “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” mövzusunda elmi konfrans keçiriləcək.

Konfransın işi aşağıdakı elmi istiqamətlərə həsr olunacaq:

 • Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan elminin inkişafında rolu;
 • Müasir kimyanın aktual problemləri;
 • Müasir biologiyanın aktual problemləri;
 • Müasir iqtisad elmlərinin aktual problemləri;
 • Müasir fizikanın aktual problemləri;

Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis.

İştirakla bağlı məlumat və məqalə elektron formada  10 mart 2024-cü ildən gec olmayaraq aşağıdakı ünvana göndərilməlidir:

E-mail: elm@gdu.edu.az

Konfransın təqvimi

Məqalələrin göndərilməsi üçün son tarix                            10 mart 2024- cü il;

Çap olunmuş məqalələr məcmuəsinin paylanması              03 may 2024- cü il;                       

Konfransın təntənəli açılış mərasimi                                   03 may 2024- cü il;

Bölmə iclasları                                                                     03-04 may 2024-cü il;

Konfransın bağlanış mərasimi                                             04 may 2024-cü il.

FORMA 1. Məqalənin tərtibi qaydaları

 1. Həcm: 3 səhifəyə qədər, format A4, ölçü 12, şrift Times New Roman, hər tərəfdən 2,5 sm., 1 interval, abzas 1. Mətn sətirdən sətirə keçirilmədən yığılmalıdır.
 2. Konfransın işçi dilləri: Azərbaycan, rus, ingilis.
 3. Xülasə: Azərbaycan, rus, ingilis dili.
 4. Konfransa problem xarakterli məqalələr qəbul olunur.
 5. Açar sözlər məqalənin adından sonra göstərilməlidir.

Ədəbiyyata istinadlar aşağıdakı şəkildə olmalıdır: kvadrat mötərizədə, mənbənin nömrəsi, səhifə. Məs: [2] və ya [2, səh.14-15].

 • Məqalə  tərtib qaydalarına cavab verməsə  çap olunmayacaq.

Materialların strukturu:

 1. Məqalənin adı böyük hərflərlə-qalın şriftlə;
 2. Müəllifin soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi- qalın şriftlə;
 3. Təşkilat və şəhərin adı-adi şriftlə;
 4. Hər bir müəllifin adına  bir məqalə olmalıdır. İkinci məqalə çap olunmayacaq.

Konfransın mövzusuna və qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilməyəcək, bununla bağlı müəlliflərə əlavə izahat verilməyəcək.

Məqaləyə görə bütün məsuliyyəti müəllif daşıyır.

Təşkilati məsələlərlə bağlı suallarınızı bu ünvana göndərə bilərsiniz: AZ -2000, Heydər Əliyev prospekti 429, Gəncə Dövlət Universiteti, Gəncə şəhəri, Azərbaycan Respublikası.

E-mail:  elm@gdu.edu.az,  (+99422) 266 01 88.