SOYQIRIMA HƏSR EDİLMİŞ İNŞA MÜSABİQƏSİ

Gəncə Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı 1918-ci ilin mart ayında erməni faşizminin Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımla baglı inşa-yazı müsabiqəsi həyata keçirdi. Müsabiqədə müxtəlif fakültələrdən iştirak edən tələbələr xalqımızın yaşadığı faciələr, erməni daşnaklarının bolşeviklərlə əlbir olub bəşəriyyəti heyrətə gətirəcək analoqsuz vəhşiliklər, amansız soyqırım haqqında öz düşüncələrini, münasibətlərini, nifrətlərini inşa yazılarda əks etdirdilər.

Qalib gələn tələbələr elan ediləcəkdir.