TƏDRİS ŞÖBƏSİ

Tədris şöbəsi 1938-ci ildən fəaliyyət göstərir. Dərs yüklərini tənzimləyir, kafedralar üzrə təsdiq etdirdikdən sonra əmrləşdirir. Diplomların hazırlanıb tələbələrə çatdırılmasının və buraxılış işlərinin yoxlanılaraq əmrləşdirilməsini həyata keçirir. Statistik hesabatlar yerinə yetirir və tələbəylə bağlı bütün hərəkəti tənzim edir.

Tofiq Abdulla oğlu Xəlilov – şöbə müdiri

2013-cü ildən Gəncə Dövlət Universitində işləyir. Hazırda Tədris şöbəsinin müdiridir. Filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur. 10-dan çox şeir kitabı nəşr edilmişdir.

Ünvan: Heyər Əliyev prospekti, 429

Telefon: (+99422) 256-58-44

e-mail: f.nika.2011@mail.ru