Tyutor mərkəzi

Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə  Gəncə Dövlət Universitetinin 31.05.2022-ci il tarixli əmrinə əsasən Tyutor xidməti yaradılmışdır.

Akademik məsləhətçilər (tyutor) xidməti Tədris departamentinin tərkibində Universitetin Nizamnaməsinə uyğun fəaliyyət göstərən, fakültələr üzrə tələbələrin akademik maraqlarını qoruyan tədris məsləhətçilərinin fəaliyyət göstərdiyi struktur bölmədir.

Universitetdə tədris prosesini təşkil etmək, onun səmərəliliyini və təlimin keyfıyyətini yüksəltmək, tələbələrin hüquqlarını və akademik maraqlarını qorumaq, tələbələri “Kredit sistemi” ilə bağlı maarifləndirmək və universitetin tədris prosesi ilə tanış etmək,  tədris prosesinin təşkili ilə bağlı bütün zəruri məlumatları və sənədləri tələbələrə təqdim etmək, tələbələrin fərdi və işçi tədris planlarının tərtibi üçün onlara qrup halında və ya fərdi qaydada məsləhətlər vermək, xüsusi istedada malik tələbələrin müəyyənləşdirilməsi və gələcək elmi-tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi məqsədilə vaxtaşırı fənn olimpiada, debat və viktorinalar təşkil etmək və s. akademik məsləhətçilər (tyutor) xidmətinin əsas vəzifələridir.

Vəzifə:  “Tyutor xidməti”nin rəhbəri

Ad: Məhərrəm

Soyad: Babayev

Elektron poçt: tyutor.xidmeti@gdu.edu.az

Əlaqə: 0706418000

Tyutor xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Ramiz oğlu Babayev. 1991-ci il ildə Şəmkir şəhərində anadan olmuşdur. Ailəlidir iki övladı var.

Təhsili

 • 1998-2009-cu ildə tam orta təhsil;
 •  2009-cu ildə Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində Menecment ixtisasına qəbul olmuş, 2013-cü ildə bakalavr təhsilini müvəffəqiyyətlə başa vurmuşdur;
 • 2013-cü ildə Gəncə Dövlət Universitetində İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənmsi ixtisası üzrə magistraturaya qəbul olmuşdur. 2014-cü ildə magistr təhsilini davam etdirmiş və 2016-cı ildə müvəfəqiyyətlə başa vurmuşdur;
 • 2018-2023-cü illər İqtisadiyyat kafedrasında Ümumi iqtisadiyyat ixtisası üzrə doktorantura oxumuşdur. Ilkin müdafiə etmiş, sənədləri müvafiq şuraya təqdim etmişdir.

Əmək fəaliyyəti

 • 2014-2015-ci illərdə Unibank Asc-də Mikromaliyyələşdirmə üzrə kredit mütəxəssisi;
 • 2016-2020-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetində İdarəetmə kafedrasında müəllim;
 • 2017-2020-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və idarəemə fakültəsinin Humanitar məsələlər üzrə dekan müavini;
 • 2020-2022-ci illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat və idarəemə fakültəsinin Tədris işləri üzrə dekan müavini;
 •  2020-ci ildən Menecment və turizm işi kafedrasında müəllim;
 • 2019-cu ildən Dövlət İmtahan Mərkəzinin Zal nəzarətçisi;
 • 2021-ci ildən Dövlət İmtahan Mərkəzinin İmtahan rəhbəri;
 • TKTA-da ekspert;
 •  2022-ci ildən Gəncə Dövlət Universitetində Tyutor xidmətinin rəhbəri olaraq fəaliyyət göstərir.

Elmi konfranslarda nəşr edilmiş məqalələri

 1. İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin yapon modeli. GDU, Beynəlxalq Elmi Konfrans, Müasir təbiət və iqtisadi elmlərinin aktual problemləri, Gəncə-2018.
 2. Azərbaycan Respublikasında iqtisadi inkişafın tərkib hissəsi kimi regional turizmin tənzimlənməsinin əhəmiyyəti. Azərbaycan Turizm və menecment universiteti, Respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı-2018.
 3. Menecment sistemində sosial məsuliyyət və etikanın əhəmiyyəti.  GDU, Beynəlxal Elmi Konfrans. Gəncə-2018.
 4. Statistik məlumatların təhlilinin iqtisadiyyatda rolu və əhəmiyyəti. GDU, Beynəlxal Elmi Konfrans. Gəncə-2019.
 5. Направления влияния витекающих из теорий регулавания требований на економику Азеръайджана. LVІ Международной научной конференции, İscinece, Актуальные научные исследования в современном мире журнал, Переяслав-2019.
 6. Важност государственного регулиравания экономики и направления совершенствования механизмов регулирования. LVIІ Международной научной конференции, İscinece, Актуальные научные исследования в современном мире журнал, Переяслав-2020.
 7. İqtisadiyyatın tənzimlənməsi mexanizmi və tənzimlənmə mexanizminin inkişaf istiqamətləri.  LXXI Международной научной конференции, İscinece, Актуальные научные исследования в современном мире журнал, Переяслав-2021.
 8. Devolopment directions of the Karabakh economy based on the concept of regulation of regional socio- economic development. VII İnternational Scientific and Practical Conference interconf, international forum: problems and scientific solutions, n-53, Melbourne, Australia-2021.

Dövri nəşriyyatlarda nəşr edilmiş məqalələri

 1. İqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlət siyasəti. ADAU, ADAU-nun elmi əsərləri. Gəncə-2021.
 2. Analysis and trends of the level of economıc development of azerbaıjan.  THE CAUCASUS, GEORGİYA, TBİLİSİ-2022.
 3. İqtisadıyyatın dövlət tənzımlənməsındə vergılərın rolu və əhəmıyyətı. UTECA, İNNOVASİYALI İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT JURNALI, GƏNCƏ-2022.
 4. Priorities of state regulatory policy in achieving economic efficiency. Estonia, Piretc, TALLINN, EESTI2023.
 5. Xarici investisiyaların iqtisadi inkişafa təsiri. UTECA, İNNOVASİYALI İQTİSADİYYAT VƏ MENECMENT JURNALI, GƏNCƏ-2023.
 6. Regional tənzimləmənin iqtisadi inkişafa təsiri. NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ/ ELMİ ƏSƏRLƏR, Naxçıvan-2023.
 7. Значение кластеров в регулировании экономического развития: кластеры как путеводитель экономического развития. ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Россия-2024.

Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Filologiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Elqanə

Soyad: Qocayeva

Elektron poçt: tyutor.q.elqane@gdu.edu.az

Əlaqə: 0558208374


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Filologiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Şölə

Soyad: Vəlizadə

Elektron poçt: tyutor.v.sole@gdu.edu.az

Əlaqə: 0993303525


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Filologiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Fidan

Soyad: Tağıyeva

Elektron poçt: tyutor.t.fidan@gdu.edu.az

Əlaqə: 0552292025


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Fizika

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Rəna

Soyad: Mehdiyeva

Elektron poçt: tyutor.m.rena@gdu.edu.az

Əlaqə: 0997997287


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Fizika

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Sevinc

Soyad: Dəmirova

Elektron poçt: tyutor.d.sevinc@gdu.edu.az  

Əlaqə: 0558655987


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Fizika

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Aynur

Soyad: İmanova

Elektron poçt: tyutor.i.aynur@gdu.edu.az

Əlaqə: 0505450872


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Validə

Soyad: Vəliyeva

Elektron poçt: tyutor.v.valida@gdu.edu.az

Əlaqə: 0558114121


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Nilgün

Soyad: Süleymanova

Elektron poçt: tyutor.s.nilgun@gdu.edu.az

Əlaqə: 0503612008


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Nigar

Soyad: Quliyeva

Elektron poçt: tyutor.q.nigar@gdu.edu.az

Əlaqə: 0558207197


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: İqtisadiyyat və idarəetmə

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Sahibə

Soyad: Quliyeva

Elektron poçt: tyutor.q.sahiba@gdu.edu.az

Əlaqə: 0553194497


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Kimya biologiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Röya

Soyad: Həsənova

Elektron poçt: tyutor.h.roya@gdu.edu.az

Əlaqə: 0558082959


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Kimya biologiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Günəş

Soyad: Əbilova

Elektron poçt: tyutor.gunes.e@gdu.edu.az

Əlaqə: 0558074787


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Pedaqoji

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Günay

Soyad: Cəfərova

Elektron poçt: tyutor.h.gunay@gdu.edu.az

Əlaqə: 0775840032


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Pedaqoji

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Aynurə

Soyad: Verdiyeva

Elektron poçt: tyutor.v.aynure@gdu.edu.az

Əlaqə: 0557632766


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Pedaqoji

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Aygün

Soyad: Ismayilova

Elektron poçt: tyutor.i.aygun@gdu.edu.az

Əlaqə: 0557651781


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Tarix coğrafiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Səidə

Soyad: Xanlı

Elektron poçt: tyutor.x.seide@gdu.edu.az

Əlaqə: 0555023643


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Tarix coğrafiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Lamiyə

Soyad: İbrahimova

Elektron poçt: tyutor.i.lamiye@gdu.edu.az

Əlaqə: 0558064289


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Tarix coğrafiya

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Sahibə

Soyad: Paşazadə

Elektron poçt: tyutor.p.sahiba@gdu.edu.az

Əlaqə: 0507276142


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Xarici dillər

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Şərqiyyə

Soyad: Namazova

Elektron poçt: tyutor.n.sarqiyya@gdu.edu.az

Əlaqə: 0555829699


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Xarici dillər

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Ulduz

Soyad: Hətəmova

Elektron poçt: tyutor.h.ulduz@gdu.edu.az

Əlaqə: 557484730


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Qiyabi şöbə

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Nailə

Soyad: Xəlilova

Elektron poçt: tyutor.x.naile@gdu.edu.az

Əlaqə: 0558346280


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Magistratura

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Kübraxanım

Soyad: Mehdiyeva

Elektron poçt: tyutor.m.kubraxanim@gdu.edu.az

Əlaqə: 0503580011


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Riyaziyyat informatika

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Elza

Soyad: Dəmirova

Elektron poçt: tyutor.d.elza@gdu.edu.az

Əlaqə: 0553564438


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Riyaziyyat informatika

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Günay

Soyad: Yusifova

Elektron poçt: tyutor.y.gunay@gdu.edu.az

Əlaqə: 0552548488


Fəaliyyət göstərdiyi fakültə: Riyaziyyat informatika

Vəzifə:  Akademik məsləhətçi (Tyutor)

Ad: Aytac

Soyad: İmaməliyeva

Elektron poçt: tyutor.i.aytac@gdu.edu.az

Əlaqə: 0705997803