XÜSUSİ ŞÖBƏ

Xüsusi şöbə müvafiq dövlət orqanlarının yerlərdə filialı olaraq fəaliyyət göstərir, hüquq-mühafizə orqanları ilə lazımi xidməti yazışmalar aparır, professor-müəllim heyətinin və texniki əməkdaşların uçotunu, onların təsisini təşkil edir.

Şöbə çağırışçı tələbələrin uçotunu aparır, əyani şöbədə oxuyanların bronlaşdırılmasını təşkil edir, Respublika Hərbi Komissarlığı ilə çağırışçılar haqqında müntəzəm yazışmalar aparır. Şöbə, həmçinin universitetin təhlükəsizliyini, mühafizə-siqnalizasiya sisteminin təşkilini, binanın və avadanlıqların mühafizə edilməsini təşkil edir. Şöbənin fəaliyyətinə, həmçinin təsdiq olunmuş nomenklaturaya müvafiq olaraq, işçilərin məxfi məlumatlarla işləməyə buraxılmasını təşkil etmək, möhür və ştampların hazırlanmasına, qeydiyyatına, saxlanılmasına, verilməsinə, istifadə olunmasına və məhv edilməsinə nəzarət etmək və s. daxildir.

Nəzirli Firdusə Muxtar qızı – şöbə müdiri

1993-cü ildə 1947-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. anadan olmuşdur. 2015-ci ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin Təsviri incəsənət ixtisasını bitirib. 2016-cı ildən Ümumi şöbədə operator vəzifəsini icra edib. 2017-ci ildən  Xüsusi şöbənin müdiri vəzifəsində işləyir.

E-mail:gdu.xususi.sobe@mail.ru

 


Natiqə Məmməd qızı Zeynalova, h/s üzrə mühəndis

Naidə Yusif qızı Məmmədova, böyük inspektor

Şəhribani Eldar qızı – inspektor