SƏNƏD QƏBULU ELAN EDİLİR

2018/2019-ci tədris ilində aşağıdakı ixtisaslar üzrə əlavə (təkrar) ali təhsil almaq   istəyənlər üçün əyani və qiyabi təhsil forması üzrə

SƏNƏD QƏBULU ELAN EDIR:

 Əyani  təhsil forması üzrə:                Gəncə Dövlət Universitetində

fəaliyyət göstərən bütün ixtisaslara.

Qiyabi  təhsil forması üzrə:             1. Iqtisadiyyat

  1. Mühasibat uçotu və audit
  2. Tarix
  3. Sosial iş
  4. Bədən tərbiyəsi və idman
  5. Filologiya(Azərbaycan dili və ədəbiyyat)
  6. Turizim və otelçilik