Fəlsəfə doktoru proqramı

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Gəncə Dövlət Universiteti fəlsəfə doktoru proqramı əsasında 2019- cu il üçün aşağıdakı  ixtisaslara dissertant qəbulu  üzrə müsabiqə elan edir

  1. RİYAZİYYAT – 12

a) Analiz və funksional analiz – 1202.01- ödənişli əsaslarla – 1 yer.

b) Diferensial tənliklər – 1211.01- ödənişli əsaslarla – 1 yer.

2. KİMYA-23

a) Analitik kimya- 2301.01- büdcə hesabına – 1 yer.

b) Üzvi kimya – 2306.01- büdcə hesabına – 1 yer.

3. BİOLOGİYA ELMLƏRİ – 24

a)  Zoologiya-2401.01-büdcə hesabına-  1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

4. İQTİSAD ELMLƏRİ-53

a)  Ümumi iqtisadiyyat -530801- büdcə hesabına- (MDU üçün 2 məqsədli yer) – 3 yer.

5. COĞRAFİYA -54

a) Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası-5408.01- büdcə hesabına- 1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

b) Meteorologiya-5411.01- ödənişli əsaslarla – 1 yer.

6. TARİX – 55

a) Ümumi tarix-5502.01-büdcə hesabına- 1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

b) Vətən tarixi – 5503.02 – büdcə hesabına –1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

7. FİLOLOGİYA ELMLƏRİ- 57

a)  Dil nəzəriyyəsi-5704.01- büdcə hesabına- 1 yer.

b) Azərbaycan dili-5706.01-büdcə hesabına -1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

c) Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik -5714.01 – büdcə hesabına -1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

e) Dünya ədəbiyyatı-5718.01- büdcə hesabına -1 yer.

8. PEDAQOGİKA – 58

a) Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası – 5801.01 – büdcə hesabına – 1 yer,

ödənişli əsaslarla – 1 yer.

b) Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi-5804.01-büdcə hesabına – 1 yer. 

9. SİYASİ ELMLƏR- 59

a) Siyasi nəzəriyyə- 5908.01- büdcə hesabına – 1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

10. PSİXOLOGİYA-61

a) Eksperimental psixologiya-6106.01- büdcə hesabına – 1 yer.

b) Ümumi psixologiya-6107.01- büdcə hesabına – 1 yer.

          11. FƏLSƏFƏ -72

a) Ümumi fəlsəfə- 7203.01- büdcə hesabına – 1 yer.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Gəncə Dövlət Universiteti fəlsəfə doktoru proqramı əsasında 2019- cu il üçün  aşağıdakı  ixtisaslara doktorant qəbulu  üzrə müsabiqə  elan  edir.

  1. RİYAZİYYAT – 12

a) Analiz və funksional analiz – 1202.01- büdcə hesabına – əyani 1 yer.

2. KİMYA-23

a) Qeyri- üzvi kimya – 2303.01- büdcə hesabına – əyani 1 yer.

b) Üzvi kimya – 2306.01 – büdcə hesabına – əyani 1 yer.

3. BİOLOGİYA ELMLƏRİ – 24

a)  Ekologiya-2426.01-büdcə hesabına- əyani 1 yer,

4. İQTİSAD ELMLƏRİ-53

a) Ümumi iqtisadiyyat -530801- büdcə hesabına – əyani 1 yer,  ödənişli – əyani 1  yer.

5. TARİX – 55

a) Ümumi tarix-5502.01-büdcə hesabına- əyani 1 yer.

b) Vətən tarixi – 5503.02 – büdcə hesabına – əyani 1 yer.

6. FİLOLOGİYA ELMLƏRİ- 57

a)  Dil nəzəriyyəsi- 5704.01-büdcə hesabına – əyani 1 yer.

b)  Azərbaycan dili-5706.01-büdcə hesabına – əyani 1 yer.

c)  Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik -5714.01- büdcə hesabına – əyani 1 yer.

e)  Azərbaycan  ədəbiyyatı-5716.01- büdcə hesabına- qiyabi 1 yer.

 ə) Dünya ədəbiyyatı-5718.01-büdcə hesabına- əyani 1 yer.

7. PEDAQOGİKA – 58

a) Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası – 5801.01 – büdcə hesabına – əyani 1  yer, ödənişli – əyani 1  yer.

b) Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi-5804.01-büdcə hesabına – əyani 1 yer. 

8. PSİXOLOGİYA-61

  1. Ümumi psixologiya-6107.01- büdcə hesabına – əyani 1 yer.

     9. SƏNƏTŞÜNASLIQ-62

a) Kulturologiya və onun ümumi məsələləri- büdcə hesabına – əyani 1 yer.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi

Gəncə Dövlət Universiteti elmlər doktoru proqramı əsasında 2019- cu il üçün  aşağıdakı  ixtisaslara dissertant  qəbulu  üzrə müsabiqə  elan  edir.

1. MEXANİKA-20

a) Bərk cisimlər fizikası- 2211.01- büdcə hesabına -1 yer.

2. BİOLOGİYA ELMLƏRİ – 24

  1. Genetika- 2409.01- büdcə hesabına- 1 yer.

3. COĞRAFİYA -54

a) Tarixi coğrafiya, siyasi rekreasiya coğrafiyası-5402.01- büdcə hesabına- 1 yer.

b) Meteorologiya-5411.01- ödənişli əsaslarla – 1 yer.

  • TARİX – 55

a) Ümumi tarix  – 5502.01 – büdcə hesabına – 1 yer.

5. FİLOLOGİYA ELMLƏRİ- 57

a)  Azərbaycan dili-5706.01-büdcə hesabına – 1 yer, ödənişli əsaslarla – 1 yer.

6. SİYASİ ELMLƏR- 59

a) Siyasi nəzəriyyə- 5908.01- büdcə hesabına – 1 yer.

Qəbul üçün aşağıdakı sənədlər təqdim edilir:

–  Rektorun adına ərizə ;

– Kadrların şəxsi-qeydiyyat vərəqi;

– Tərcümeyi-hal;

– 3 ədəd fotoşəkil (3×4 sm ölçüdə);

– İş yerindən xasiyyətnamə;

– İş stajı olanlar üçün əmək kitabçasından çıxarış;

– Çap olunmuş elmi işlərin siyahısı və ya seçilmiş ixtisas üzrə referat;

– Ali təhsil müəssisəsini bitirmək haqqında diplomun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (xarici ölkələrdə təhsil almış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün təhsil haqqında sənədlərin tanınması haqqında şəhadətnamə); diplom əlavələri (təsdiqlənmiş formada)

– Fəlsəfə doktoru”  və ya “Elmlər namizədi” elmi dərəcəsi diplomunun müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti (Elmlər doktoru proqramı üzrə);

– Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Qəbul qaydalarına uyğun olaraq sənədlər 28 dekabr 2019-cu il  tarixinədək  şənbə və bazar günlərindən başqa  hər gün  saat 9:00-dan 17:00-a kimi GDU-da  qəbul edilir.

Ünvan:  AZ 2000, Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 429.

Tel: (+99222) 266-01-88 Elm və innovasiyalar