GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİNİN “DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİK GÜNÜ” VƏ YENİ İL MÜNASIBƏTİLƏ TƏŞKİL ETDİYİ ŞƏNLİKDƏN GÖRÜNTÜLƏR