Elan

1.GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “Makna-11″MMC  arasında 17.04.2019-cu il tarixdə Digər maşın və avadanlıqlar 07/04 saylı  müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği 79001 AZN təşkil edir.Tender 17.04.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

2. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “MİSKOT” MMC arasında  18-04-2019 il tarixdə Digər maşın və avadanlıqlar 04/04 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  184405 AZN təşkil edir.Tender 18.04.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

3. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “Rəsul-2018” MMC arasında  18-04-2019 il tarixdə Dəftərxana və təsərrüfat malları 01/04 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  126081  AZN təşkil edir.Tender 18.04.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

4. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə ” Qardaşlar Mebel-3″   MMC arasında  19-04-2019 il tarixdə inventarın alınması 23 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  122236.2 AZN təşkil edir.Tender 19.04.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

5. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “”Pro-Dez” MMC ”  arasında  19-04-2019 il tarixdə LOT-2 Dezenfeksiya və deratizasiya 19/04 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  42846.00AZN təşkil edir. Katirovka 19.04.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.