Elan

1. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “”Makna-11″MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə Avadanlıqlar 10/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  9333.00AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

2. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “Doinqes-Ko “MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə Abadlaşdırma xidmətləri 13/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  49499.02 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

3. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə ” Makna-11 “MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə sair xərclər (idman ləvazimatları) 11/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  5340 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

4. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə ” Makna-11 “MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə Yumuşaq inventar 08/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  37526.00 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

5.GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “Doinqes-Ko ” MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə  cari təmir  14/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  49264.50 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

6. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “Dərya-S”MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə  mətbəə xərci  05/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  22890.00 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

7. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə ” Makna-11 “MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə İdarənin digər xərcləri(bütün növ mal material) 07/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  39177.00 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

8. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə ” Makna-11 “MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə Digər nəqliyyat xidməti  12/05 saylı müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  13321.00 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

9. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “Doinqes-Ko 1 “MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə Digər alış və xidmətlər LOT-3 15/05 saylı

  müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  5920.00 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

10. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə ” Dərya -S “MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə Digər alış və xidmətlər LOT-1 (Jurnallar) 06/05 saylı

  müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  19880.00 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən  30.12.2019 tarixə elan olunur.

11. GƏNCƏ DÖVLƏT UNİVERSİTETİ ilə “”Makna-11″MMC   arasında  14-05-2019 il tarixdə Digər alış və xidmətlər LOT-2 Reaktivlər və sair istifadə olunan mallar 09/05 saylı  müqavilə imzalanmışdır. Müqavilənin məbləği  5920.00 AZN təşkil edir. Katirovka 14.05.2019  tarixindən

30.12.2019 tarixə elan olunur.