Fəal tələbələrlə görüş

19 noyabr 2014-cü il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusibov tarix-coğrafiya və xarici dillər fakültəsinin fəal tələbələri ilə görüş keçirmişdir.

Görüş zamanı tədris, tələbə həyatı,  təhsilə maneçilik törədən neqativ hallarla bağlı tələbələrin fikirləri, ehtiyacları, arzu və təklifləri dinlənilmiş, bəzi məsələlərin operativ həlli yönümündə  müəyyən göstərişlər verilmişdir.

Görüş həm rəhbərlik, həm də tələbələr üçün maraqlı və pozitiv məzmun kəsb etmişdir.