İNTELLEKTUAL YARIŞ KEÇİRİLMİŞDİR

05 oktyabr 2016-cı il tarixdə Gəncə Dövlət Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatının təşəbbüsü ilə fakültələrarası intellektual yarış keçirildi. 8 fakültənin iştirak elədiyi müsabiqədə hər fakültəni 5 nəfərdən ibarət komanda təmsil edirdi.          Yarış üçün komandalara 20 sual təqdim olunmuşdur. Nəticədə  üç fakültənin komandası üstünlük qazandı.  I yerə Tarix-coğrafiya fakültəsini, II yerə Xarici dillər fakültəsini,  III yerə isə Biologiya-kimya fakültəsini təmsil edən komanda sahib oldu. Qalib komanda üzvləri mükafatlandırılacaqlar.

Bu tip intellektual yarışmalar tələbələrin elmi biliklərinin artmasına, dünyagörüşlərinin genişlənməsinə, sərbəst fikir yürütmələrinə, bir-biriləri arasında səmimi ünsüyyət yaratmalarına olduqca müsbət təsir göstərir. Belə yarışların tez-tez keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.