Təlim və Tədris Siyasəti

Elmi-Tədqiqat Siyasəti

Antiplagiat və Akademik Dürüstlük Siyasəti

Motivasiya və Mükafatlandırma Siyasəti

Beynəlmiləlləşmə Siyasəti 2023

Beynəlmiləlləşmə Siyasəti 2024

İşə qəbul siyasəti

Bakalavriat və ya daha yüksək dərəcəsi olan namizədlər üçün işə qəbul meyarları

Sorğu Siyasəti

İnformasiya siyasəti