Mediats-logo-text
“MEDİASİYA – TƏLİMİN VƏ CƏMİYYƏTİN TRANSFORMASİYASI” LAYİHƏSİ

Layihə nömrəsi: 599010-EPP-1-2018-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP
Print

Layihə haqqında qısa məlumat:

Məlum olduğu kimi bir çox xarici ölkələrdə mübahisələrin daha səmərəli həlli məqsədilə mübahisələrin həllinin alternativ üsullarından istifadə olunur. Mübahisələrin bu cür məhkəmədənkənar alternativ həlli üsullarından biri də mediasiyadır. Mediasiya zamanı üçüncü tərəf vasitəçi rolunu oynayaraq iki və daha çox tərəfi müzakirə etməyə və münaqişənin həlli üçün razılığa gəlməsinə kömək edir. Mediasiya hüquqi, diplomatik, iş yerləri, icma və ailə məsələləri kimi müxtəlif sahələrdə mübahisələri həll etmək üçün istifadə olunur.

 Azərbaycan Respublikasında cəmiyyətdəki mediasiya dəyərlərini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Gəncə Dövlət Universiteti Avropa Komissyasının “Erasmus+” proqramının “Təlimin və Cəmiyyətin transformasiyası” – MEDİATS layihəsinə tərəfdaş olaraq qoşulmuşdur. Layihənin məqsədi universitetləri mediasiya sahəsində aparıcı qüvvələrə çevirmək və Azərbaycanda, Gürcüstanda və Ukraynada Avropa təcrübəsinədən faydalanaraq münaqişələrin obyektiv həllini yaxşılaşdırmaqdır.

Layihənin aşağıdakı spesifik məqsədləri vardır:

1. Mediasiya üzrə magistr ixtisasını hazırlamaq və tətbiq etmək;

2. Mediasiya Federasiyasını yaratmaq;

3. Azərbaycan, Gürcüstan və Ukraynada cəmiyyətdəki mediasiya dəyərlərini inkişaf etdirmək.

Layihə, təcrübəli mediasiya mütəxəsisləri hazırlamağı nəzərdə tutur. Bu məqsədlə layihə iştirakçıları ən yaxşı Avropa təcrübələrini öyrənəcək, heyəti seçəcək və təlimləndirəcək, mediasiya ixtisası üzrə magistr proqramı hazırlayacaqdır. Mediasiya dəyərlərini yaymaq, qanunvericilikdə dəyişiklikləri təklif etmək, nazirliklər və məhkəmələr kimi maraqlı tərəflər arasında əlaqə yaratmaq məqsədi ilə Mediasiya Fedarasiyası yaradılacaq.

Layihə çərçivəsində hədəflər:

  • Magistratura proqramını yaratmaq (Mediasiya ilə əlaqədar magistratura proqramını yaratmaq);
  • İxtisaslaşmış kadrların hazırlanması (Mediasiya sahəsində təcrübə qazanan mütəxəssislər münaqişələri məhkəməyə qədər həllinə müvəffəq olmalarına nail olmaq);
  • Mediasiya Federasiyası yaratmaq (Azərbaycan cəmiyyətində mediasiya siyasəti və dəyərlərini formalaşdırmaq).

Layihənin komandası:

Vasif Həsənov

Vasif Həsənov

Pərvin Kərimzadə

Pərvin Kərimzadə

Razim Əliyev

Razim Əliyev

Ruslan Məmmədov

Ruslan Məmmədov

Asif Hasanov

Asif Hasanov

Xəbərlər
Layihə Tərəfdaşları: